NIEUWS UIT EIGEN GEMEENTE

 • Afscheid Ds. Haasnoot
  Ds. Arenda Haasnoot zal op 25 april afscheid van onze gemeente nemen in een speciale afscheidsdienst om 15.00 uur in de Grote Kerk. Hiermee komt een einde aan haar termijn in Rijnsburg en haar verbondenheid aan de wijk Centrum en Oost. Gelet op alle coronamaatregelen is een gebruikelijk afscheid niet mogelijk. We hebben een aantal alternatieve afscheidsmogelijkheden bedacht. U kunt op […]
 • Leden voor beroepingscommissie gezocht
  Van de kerkenraad Als binnenkort de profielschets voor de te zoeken predikant(en) is voltooid zal er weer een beroepingscommissie op pad gaan om aan deze zoektocht invulling te geven. Voor deze commissie worden op dit moment leden gezocht, dus als u iemand weet die hiervoor geschikt is (of natuurlijk zelf in deze commissie wil plaats nemen) dit gaarne doorgeven aan de scriba, zodat we voortvarend […]
 • Vragenlijst profielschets te beroepen predikanten
  Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het beroepingswerk. Het gaat om twee predikant-vacatures in onze gemeente. Eén van de te beroepen predikanten zal wijk Centrum & Oost pastoraal gaan dienen. De andere predikant zal worden verbonden aan de wijk Frederiksoord & De Bloem. Uiteindelijk zullen de gemeenteleden de predikanten gaan verkiezen. De kerkenraad vindt het daarom […]
 • Collecten tijdens online diensten
  Inleiding Gedurende de periode van online kerkdiensten zien we dat gelukkig het grootste deel van de gemeente de verantwoordelijk neemt om bij te dragen via de wekelijkse collecten. We zien daarin wat trends en verschuivingen ontstaan. We willen u daarom informeren over de werking van de collecten tijdens online kerkdiensten. Er zijn altijd 3 collectes De eerste heeft een diaconaal doel en wordt […]
 • Zegenen van kinderen
  Op verzoek van ouders van een pasgeboren kind is tijdens de gemeentevergadering van 26 november gesproken over het onderwerp ‘zegenen van kinderen’ (op weg naar de doop). In het artikel in het maart-nummer van LICHT wordt verwezen naar een document waarin wat uitgebreider op het onderwerp wordt ingegaan. U kunt dit document downloaden door op de link hieronder te klikken. Tijdens de […]
 • Gebedspastoraat
  Het gebedspastoraat zal door ds. Haasnoot worden overgedragen aan het predikantenteam. Update volgt. […]
 • Samen bidden tijdens corona
  Elke zaterdag van 19.00-19.45 uur online. Tussen 18.45-19.00 uur aanmelden als je meedoet bij Mariëlle, mariellevanakenvis@hotmail.com. Zij stuurt de email waardoor je online verbinding krijgt. In het ND stond een mooi stukje: God spreekt ons aan als heiligen. Heilig betekent: apart gezet, die ga ik voor Mijn dienst gebruiken. Zijn ze er niet voor geschikt? God zegt: Ik maak ze ervoor geschikt. […]

GROENTJES

 • Groentje – water!
  Tientallen jaren geleden werd een groepje Bosjesmannen (nu noemen wij ze San) in een vliegtuig mee naar Amerika genomen en rondgeleid in de moderne maatschappij. Na het bezoek vroegen de Amerikanen wat ze het meest indrukwekkend vonden. Ze dachten als antwoord te krijgen: de auto, het vliegtuig of de tv. Nee, waarover ze het meest verwonderd waren, was, dat er water uit (een kraan in) de muur […]
 • Groentje: water
  Tientallen jaren geleden werd een groepje Bosjesmannen (nu noemen wij ze San) in een vliegtuig mee naar Amerika genomen en rondgeleid in de moderne maatschappij. Na het bezoek vroegen de Amerikanen wat ze het meest indrukwekkend vonden. Ze dachten als antwoord te krijgen: de auto, het vliegtuig of de tv. Nee, waarover ze het meest verwonderd waren, was, dat er water uit (een kraan in) de muur […]
 • Natuurverf
  Tijd om de boel op te knappen, binnen en buiten. Dus moet er ook geverfd worden. Nu is verf op terpentinebasis “uit” en die op waterbasis “in”. Dan denk je gauw: “o, dan kunnen de restanten en spoelwater wel in de gootsteen.” Neehee! De pigmenten in verf op waterbasis zijn net zo schadelijk, als die in terpentineverf. Dus: ook die verfresten bewaren en te zijner tijd naar het chemieloket op de […]
 • Groentje: LED lampen
  LED-verlichting is een mooie uitvinding. Het biedt tal van mogelijkheden om creatief met licht om te gaan, en het stroomverbruik is gering. Zo gering, dat het bijna de moeite niet loont om er zuinig mee om te gaan. Maar door de toename van te verlichten objecten neemt het gebruik van lampen juist enorm toe. Leek het voor het milieu een prachtige uitvinding, in de praktijk vallen de voordelen […]
 • Groentje: plastic
  Ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik baal van de enorme hoeveelheden plastic die we gebruiken. Zo ongelooflijk veel verpakkingsmateriaal, dat moet anders kunnen. En dat kan ook anders, alleen, het kost wel moeite. Kaas en vleeswaren bijvoorbeeld, is allemaal in plastic verpakt. Vraag eens aan de versafdeling in de supermarkt (of aan je kaasboer en slager) of ze de kaas en vleeswaren in je […]

EXTERN NIEUWS

 • Een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel
  Je zou weleens meer willen weten over de bijbel. Hoe zit die bijbel in elkaar en hoe zit het met het oude en nieuwe testament? Wat is de geschiedenis van de kerk en waarom zijn er in de loop van de tijd allerlei dogma’s ontstaan? Wat betekent dat eigenlijk? Welke vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie? En hoe zit het met al die variaties in de liturgie in de verschillende kerken? Deze en nog […]
 • Dienst aan Zee
  Vanwege het coronavirus kan de bijzondere Dienst aan Zee van zondag 11 april geen doorgang vinden. Speciaal daarom is er vanaf zondag 11 april om 17.00 uur via www.bethelkerkscheveningen.nl/uitzendingen een bijzondere Dienst aan Zee te zien en te beluisteren speciaal voor u gemaakt met hulp van Gert Jan van den Ende en samengesteld door Sander van Marion. Ook op You Tube is deze bijzondere Dienst […]