NIEUWS UIT EIGEN GEMEENTE

 • LICHT online beschikbaar
  Het aprilnummer van LICHT is op 2 en 3 april bij zo’n 3200 gezinnen op de mat gevallen. Dat is een forse verspreiding van ons maandblad. Desondanks blijkt er behoefte te zijn om LICHT ook digitaal beschikbaar te maken, zeker nu Licht in verband met de Coronacrisis niet meegenomen kan worden vanaf vaste openbare plaatsen. De Taakgroep Communicatie heeft daarom besloten om vooralsnog op proef […]
 • Alles over de online kerkdiensten van 1 en 5 april
  Ordes van dienst liturgie morgendienst 5 april 2020 liturgie middagdienst 5 april 2020 Voor de kinderen Zie ook Informatie van de zondagsschool en de kindernevendienst Ook aan de kinderen is gedacht. We zullen in alle ochtenddiensten even aandacht besteden aan het onderwerp en verhaal van die week. Het paasproject loopt nog een paar weken en daarna volgt een nieuwe verhalenreeks. Vanaf 19 april […]
 • Online zondagsschool en kindernevendienst
  Lieve, enthousiaste en nieuwsgierige kinderen van de zondagsschool en kindernevendienst. Natuurlijk missen wij jullie heel erg. Alle juffen en meesters van de zondagsschool en alle verhalenvertellers van de kindernevendienst hebben elke week mooie verhalen te vertellen, maar voorlopig kunnen we ze niet direct aan jullie doorvertellen. Door de Coronacrisis zijn de kerkdiensten online gegaan en […]
 • Grote Kerk blijft doordeweeks geopend
  Voorlopig zal van maandag tot en met zaterdag de Grote Kerk als plek van hoop, troost en bemoediging geopend zijn van 15.30u tot 17.30u. De proef van 23 tot 28 maart heeft aanleiding gegeven tot voortzetting van dit initiatief, mede gezien de waardevolle gesprekken en de gebleken behoefte. Wij geven u dan ruimte voor gebed, stilte, het aansteken van een kaars of een pastoraal gesprek met de […]
 • Klokken van troost en hoop
  Elke woensdagavond luiden we, vooralsnog tot eind april, van 19.00u-19.15u onze klokken, samen met veel andere kerkelijke gemeenten in Nederland. Klokken luiden al eeuwen als boodschappers voor de samenleving. We luiden de klokken als hoopvol teken voor iedereen dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal. Als troostvol […]
 • Kerkelijk bureau en de coronacrisis
  Zolang de corona crisis voortduurt kan het kerkelijk bureau niet worden bezocht. Het kerkelijk bureau is wel per email bereikbaar via kb@pknrijnsburg.nl. […]
 • We willen een Veilige Kerk zijn
  De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is voor iedereen. Misbruik van macht of vertrouwen ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag en intimiderend gedrag in pastorale contacten vinden wij onaanvaardbaar. Na een presentatie in de Kleine kerkenraad van 20 februari 2020 en enkele aanpassingen in de voorstellen zijn inmiddels 2 vertrouwenspersonen […]
 • Uit de kerkenraad
  Kerkdiensten via de livestream Zoals u eerder hebt vernomen is er besloten dat de kerken in de laatste weken van maart helaas dicht moeten blijven vanwege het Coronavirus. Afgelopen zondag was de eerste van een aantal dagen dat we niet, zoals gebruikelijk, naar de kerk konden om een eredienst te bezoeken, maar waren aangewezen op de livestream vanuit de Grote Kerk. Het is bijzonder verheugend dat […]
 • Micha Cursus
  Helaas gaat de eerder aangekondigde Micha Light cursus door omstandigheden niet door. […]
 • Kerkenraad kiest voor duurzame toekomst Maranathakerk
  In haar extra vergadering van 11 februari 2020 heeft de Grote Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) het unanieme advies van de Kleine Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters met betrekking tot de verkoop van de Maranathakerk overgenomen, eveneens unaniem. Besloten is om het kerkgebouw te verkopen aan de familie Kralt voor een bedrag van €615.000,-. Een belangrijke […]
 • Voorgenomen verkoop Maranathakerk
  Er lijkt nu ook voor de Maranathakerk aan de Burgemeester Hermansstraat in Rijnsburg een passende nieuwe invulling te zijn gevonden. De Kleine Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) heeft een principebesluit genomen tot verkoop van de kerk. Besloten is om de Maranathakerk te verkopen aan de geïnteresseerde koper, die haar financiële bod combineert met optimaal behoud van het […]
 • Bidstond
  Vanwege het Coronavirus kunt u contact opnemen met de voorganger ds. Haasnoot: 06-30777022. […]
 • Bidden in De Voorhof op zaterdag
  Elke zaterdag van 19.00 tot 19.45 uur in zaal 6. Bijzonder om God samen te mogen aanbidden! Samen bidden in de Voorhof. Voorlopig is dit i.v.m. het coronavirus gestopt. Gebed wordt ‘binnenskamers’ voortgezet. Dank U, Heilige Geest, dat U door ons heen bidt in volmaakte overeenstemming met de wil van God en dat U samen met Jezus die bij de troon van God voor ons pleit. Als wij het niet onder […]
 • Gebedspastoraat
  Vanwege het Coronavirus kunt u contact opnemen met de voorganger ds. Haasnoot: 06-30777022. […]
 • Kerk voor de Toekomst
  De kerkenraad heeft besloten een onderzoek ‘kerk voor de toekomst’ te laten uitvoeren. Hierin moet een beeld worden gevormd hoe onze gemeente er over 5 tot 10 jaar uit ziet en wat dat betekent voor de inrichting van de Immanuëlkerk. Er zijn diverse oproepen gedaan aan de gemeenteleden zich aan te melden voor de werkgroep, die zich hierover gaat buigen. Uiteindelijk hebben 11 leden zich aangemeld, […]

GROENTJES

 • Groentje: genieten van genoeg
  Genieten van genoeg, dat lijkt een tegenstelling. Genieten is toch groots en luxe? Hoezo zou je gelukkiger worden van… minder? In deze crisistijd en 40-dagen tijd is het goed om stil te staan bij hoe je omgaat met zorgen, met je geld en bezit. Hoe kijk je naar anderen en jezelf? Wat betekenen luxe en genieten voor je? Jezus geeft prachtige, concrete antwoorden. In het boekje ‘Genieten van […]
 • Groentje: redding
  In het boek ‘Saying Yes To Life’ volgt de schrijfster Ruth Valerio de dagen van de schepping op de voet. Gods scheppingskracht en creativiteit wordt daarin nauw betrokken op Gods reddingswerk in Christus. De aandacht voor de schepping moet wel leiden tot aandacht voor de redding die de wereld nodig heeft. En sprekend over ‘redding’ kunnen we er niet omheen dat het bloed […]

EXTERN NIEUWS

 • Paasevenement Simply Jesus viert vijfjarig bestaan online
  Op Tweede Paasdag, 13 april, vindt voor de vijfde keer het Paasevent Simply Jesus plaats. Vanwege het corona virus vindt dit evenement online plaats. Zie voor verdere details: www.simplyjesus.nl. […]
 • Diensten aan Zee
  Dienst aan Zee op zondag 26 april om 17.00 uur in de Bethelkerk te Scheveningen, Jurriaan Kokstraat 175, 2586 SG. Een bijzondere “laatste dienst van het seizoen“: Een eenmalig muzikaal feest! Waaraan meewerken leden van alle Scheveningse koren en diverse solisten en instrumentalisten. Beide orgels: Sander van Marion. Ds. K. Staat uit Andijk houdt een korte meditatie. […]