NIEUWS UIT EIGEN GEMEENTE

 • Week van Gebed
  Van 19 t/m 26 januari 2020 vindt de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid plaats. Het thema luidt ‘Buitengewoon’, en is ontleend aan Handelingen 28:2. In deze gebedsweek komen we iedere avond samen van 19.00 tot 19.45 uur in de Voorhof. De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. […]
 • WinterWonderland
  Al voor de negende keer organiseren de tieners en leiding van de PGR-tienerclubs Royal Rock (12-13 jaar) en FriendsXL (14–17 jaar) WinterWonderland. Een hartverwarmend evenement dat garant staat voor heerlijke winterse gerechten, een fantastische loterij en de ontmoeting met elkaar. Heb je zin om eens een avondje niet te koken? Wil je leuke spellen winnen tijdens de spannende loterij? Of heb je […]
 • Terugblik Gemeentevergadering
  In de laatstgehouden gemeentevergadering (23 december j.l.) hebben de belijdende gemeenteleden kunnen stemmen over een mogelijk beroep op ds. Iwan de Graaf. We mogen terugkijken op een goede vergadering. Met respect voor ieders visie en positie is met elkaar van gedachten gewisseld over de totstandkoming van de kandidatuur en de plek die ds. De Graaf in Rijnsburg zou kunnen innemen. Uit de […]
 • Workshop “God in de supermarkt”
  Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alpro toetje, of toch een emmertje met yoghurt en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is? Wordt het […]
 • Bidstond maandagavond 20 januari 20.30 uur in De Voorhof
  De volgende bidstond is maandag 20 januari in De Voorhof van 20.30-21.30 uur. Het thema: ‘Kyrie’: ‘Heer ontferm U’ of met andere woorden: ‘Heer, help toch’. Na een algemene start met enkele liederen bidden we in kleine groepjes. Maar u hoeft niet hardop te bidden. Meebidden is net zo belangrijk en er zijn voor deze avond vaste gebeden beschikbaar voor degenen die uit […]
 • Bidden in De Voorhof op zaterdag en tijdens de Week van Gebed
  Elke zaterdag van 19.00 tot 19.45 uur in zaal 6. Bijzonder om God samen te mogen aanbidden! ‘Ze waren buitengewoon vriendelijk voor ons’. Dit is het thema van de week van gebed, n.a.v. de vriendelijk ontvangst door de bewoners op Malta als Paulus en de bemanning na de schipbreuk daar aan land komen. De christenen van Malta hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek samengesteld. Voor elke […]
 • Gebedspastoraat
  De eerstvolgende gelegenheid voor gebedspastoraat is op vrijdag 31 januari 2020, om 9.30, 10.30 en van 11.30-12.15 uur, Burg. Meijboomstraat 2 (in de werkruimte van ds. Haasnoot). Het is ook mogelijk om thuis of op een ander moment gebedspastoraat te ontvangen. Informatie en opgave bij ds. Haasnoot: 06-30777022. […]
 • Ouderenpastor gezocht
  Onze gemeente is op zoek naar een kerkelijk werker / ouderenpastor (m/v) voor 18 uur per week. De ouderenpastor werkt in een veelkleurige en dynamische gemeente. Samen met de andere ouderenpastor wordt pastorale zorg verleend aan 80 plussers in de wijken, elk met maximaal 140 adressen. Zij doen dat met een team van seniorenouderlingen, pastoraal bezoekers en ouderenwerkgroep. We bieden een […]
 • Prikkelarme kerkdiensten
  In 2020 zal er een nieuw initiatief van start gaan in de gemeente Katwijk. Vanuit de Werkgemeenschap van de Protestantse Gemeenten in Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg zal gestart worden met Prikkelarme Kerkdiensten. Deze diensten zijn bedoeld voor mensen, die sneller overprikkeld raken, bijvoorbeeld door autisme of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naaste familieleden. Lees hier […]
 • Kerk voor de Toekomst
  De kerkenraad heeft besloten een onderzoek ‘kerk voor de toekomst’ te laten uitvoeren. Hierin moet een beeld worden gevormd hoe onze gemeente er over 5 tot 10 jaar uit ziet en wat dat betekent voor de inrichting van de Immanuëlkerk. Er zijn diverse oproepen gedaan aan de gemeenteleden zich aan te melden voor de werkgroep, die zich hierover gaat buigen. Uiteindelijk hebben 11 leden zich aangemeld, […]

GROENTJES

 • Groentje: milieucrisis
  In de bijbel was nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 1: het Verbond (Genesis 9: 9-10). In het Verbond verbindt God zich in de eerste plaats aan Zijn schepping, maar ook wij worden opgeroepen tot respect voor de aarde en een zorgvuldige omgang met al wat leeft. […]
 • Groentje: Het Verbond
  In de bijbel was nog geen sprake van een milieu-crisis. Toch zijn er wel bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 1: het Verbond (Genesis 9: 9-10). In het verbond verbindt God zich in de eerste plaats aan Zijn schepping, maar ook wij worden opgeroepen tot respect voor de aarde en een zorgvuldige omgang met al wat leeft. […]
 • Workshop “God in de supermarkt”
  Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alpro toetje, of toch een emmertje met yoghurt en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is? Wordt het […]

EXTERN NIEUWS

 • Paasevenement Simply Jesus viert vijfjarig bestaan met gratis toegangskaarten
  Op Tweede Paasdag, 13 april, vindt voor de vijfde keer het Paasevent Simply Jesus plaats. Om die reden worden toegangskaarten eenmalig gratis aangeboden. Vanwege de flinke groei is bovendien gekozen voor een nieuwe locatie met meer ruimte: het Omnisport in Apeldoorn. Een goede band, inspirerende sprekers en een flitsend kinderprogramma vormen de basis van het Paasevent. Tijdens deze vijfjaars […]
 • Diensten aan Zee
  Dienst aan Zee op zondag 9 februari 2020 om 17.00 uur in de Bethelkerk te Scheveningen, Jurriaan Kokstraat 175, 2586 SG Met medewerking van: Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak. Vleugel: Gregor Bak. Beide orgels: Sander van Marion. Voorganger: Ds. Hans van Ark uit Wapenveld. […]
 • Op en Top Vrouw show
  De dames van Op en Top vrouw reizen met hun nieuwe show: “Contrast” door Nederland. Op vrijdag 31 januari 2020 treden zij op in de Vredeskerk in Katwijk. De show wordt georganiseerd in samenwerking met hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas. Inhoud De show gaat over tegenstellingen en overeenkomsten zoals: Vrouw in ons eigen leven, verschillen tussen vriendinnen en de vergelijking met vrouwen […]