Nieuwe wijkindeling PGR

Met ingang van 1 april 2018 is de nieuwe wijkindeling van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) een feit. De PGR kent vijf wijken. De namen zijn (voorlopig) Kleipetten, Westerhaghe & De Hoek, Oude Hart Noord, Centrum & Oost en Frederiksoord & De Bloem.

Op de bladzijde predikantswijken kunt u aan de hand van uw postcode uw wijk en wijkpredikant vinden.

Pastoraat voor de ouderen (80+) wordt verleend door onze ouderenpastors.

  • Mevr. van der Marel - Vis is de ouderenpastor voor Frederiksoord & De Bloem en Centrum & Oost
  • Mevr. de Graaf - de Boer is de ouderenpastor voor Kleipetten, Westerhaghe & De Hoek en Oude Hart Noord

De ouderen, die een andere ouderenpastor krijgen, ontvangen hierover in de loop van april een brief.

Alle gemeenteleden ontvangen medio april een brief met meer informatie. Voor vragen zijn de predikanten, wijkscriba’s en ouderenpastores beschikbaar. Hun contactgegevens zijn op deze website te vinden.

In de komende maanden wordt door predikanten en wijkscriba’s verder gewerkt aan de indeling in secties en de daaraan te verbinden ouderlingen, pastoraal bezoekers en contactpersonen. Zodra dit afgerond is, zullen alle gemeenteleden een brief met detailinformatie ontvangen van de wijkteams. Voor wijk Westerhaghe & De Hoek zal het in verband met de predikantsvacature langer kunnen duren.

Geplaatst in archief.