Nieuwe website

Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe website! Per 3 januari 2018 is deze website actief. In principe is alle informatie van de oude website overgezet.

Een belangrijke toevoeging is de “gemeente agenda” die op verzoek van de kerkenraad is toegevoegd. Er is een maandoverzicht waar alles in staat. Daarnaast wordt rechts naast de verschillende rubrieken van de gemeentegids steeds de actuele activiteiten gepresenteerd die bij de betreffende geleding behoren.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk van deze activiteiten, dus ook de (twee) wekelijkse of maandelijkse bijeenkomsten of oefenavonden, in de gemeente agenda worden opgenomen. Stuur een mail naar agenda@pknrijnsburg.nl indien u iets wilt laten toevoegen of corrigeren in de gemeente agenda.

 

Hoewel er veel aandacht is besteed aan het zo compleet mogelijk overnemen van de informatie van de oude website kan het natuurlijk zijn dat er in de arbeidsintensieve proces fouten zijn gemaakt. Mocht u is zien dat niet correct is weergegeven stuur dan een mailtje naar webmaster@pknrijnsburg.nl.

U kunt ons logo als button op uw smartphone plaatsen om in 1 klik naar onze website te gaan. Op een iPhone drukt u daartoe op ‘delen’ (logo met blokje en pijl omhoog onderaan de browser), vervolgens op het plusje klikken en tenslotte toevoegen waarbij u eventueel de bovenste tekst (www.protestantsrijnsburg.nl) inkort tot iets anders.

Geplaatst in archief.