Nieuwe gemeente & nieuwe rol ds. Taco Koster

Op zondag 6 oktober zal ds. Taco Koster (oud predikant van onze gemeente) bevestigd worden als predikant van Zunderdorp in een dienst in de Dorpskerk van Zunderdorp (Achterlaan 12), aanvang 10.00 uur. Hij zal bevestigd worden door een andere oud-predikant van onze gemeente, namelijk ds. Koos Staat. U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Diezelfde avond (19.00 uur in de Engelse kerk, Begijnhof 48 te Amsterdam) zal ds. Taco Koster worden bevestigd als (ambulant missionair) predikant van de stichting Diensten met Belangstellenden. Deze bevestiging zal worden gedaan door zijn voorganger ds. Robert-Jan van Amstel. Ook hier kunt u naar toe!

Geplaatst in archief.