NBV 2021 – Vertalen is kiezen!

De werkgroep Kerk en Israël (ringen Katwijk en Leiden) nodigt u van harte uit voor een lezing door ds. Piet van Midden over het onderwerp ‘vertalen is kiezen’.

In 2021 verscheen alweer een nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling: de NBV21. Dit is een herziening van de NBV (Nieuwe Bijbelvertaling) uit 2004, met als motto “dicht bij de bron”. Wat betekent dat, ‘dicht bij de bron’. Kun je bij het vertalen de uitgangspunten van de brontaal wel meenemen? Kun je ervoor zorgen dat de vertaling voldoende toegankelijk is voor de hedendaagse lezers? Hoe voorkom je dat bij het vertalen de betekenis van de tekst gestuurd wordt in een bepaalde richting? Kortom: vertalen is kiezen.

Wees welkom!
Dinsdag 8 maart | 20.00 uur | Dorpskerk, Kerkplein 2, Voorschoten | Toegang is vrij
De actuele coronarichtlijnen worden gevolgd. De ruimte is groot en er wordt geventileerd.

Namens de werkgroep J. Wesseling

Geplaatst in archief.