Aanpassingen i.v.m. het coronavirus

Het Moderamen heeft de volgende besluiten genomen naar aanleiding van de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus

Kerkdiensten vervangen door live-uitzending
Het Moderamen heeft besloten de kerkdiensten voor de maand maart te laten vervallen en de kerken geheel te sluiten voor grote bijeenkomsten. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de voorschriften en adviezen van de Rijksoverheid en de Protestantse Kerk Nederland. In plaats daarvan worden op de resterende zondagen van maart kerkuitzendingen georganiseerd vanuit de Grote Kerk, die te volgen zullen zijn via de live-stream.

Komende zondag zal ds. Haasnoot voorgaan in de ochtenddienst van 9.30 in de Grote Kerk. Er zal muzikale medewerking worden verleend door een kleine groep koorzangers en enkele muzikanten, die de liturgie zullen ondersteunen. De kerkdienst is behoudens voor de dienstdoende predikant, kerkenraadsleden, koorleden en overige medewerkers aan de dienst, gesloten voor alle overige bezoekers. Voor de studiedienst van 17.00 uur zal een zelfde opzet worden aangehouden. Onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen zal ook voor de volgende zondagen en weekdagen (vespers) een zelfde opzet worden gevolgd. Bij de organisatie wordt in de komende weken voor zover mogelijk rekening gehouden met een brede, veelkleurige invulling van de diensten.

klik hier op zondagmorgen en zondagmiddag om de kerkdienst te volgen die wordt uitgezonden vanuit de Grote Kerk

Jeugd- en Jongerenwerk opgeschort
Gelet op de omvang van de activiteiten heeft het moderamen ook moeten besluiten het jeugd- en jongerenwerk voor de komende weken op te schorten. Zo zijn op de clubavonden met inbegrip van clubleiding en de volwassenen die kinderen weer komen ophalen, veel mensen in de zalen en gebouwen aanwezig. Het moderamen acht het verstandig daarom de komende tijd geen jeugdactiviteiten te organiseren in de kerkgebouwen.

Pastoraal werk en bloemengroet aangepast
In de komende weken zal het gebruikelijke pastorale werk voor zover mogelijk worden doorgezet, maar met de nodige voorzichtigheid. Zeker waar het pastorale zorg voor de kwetsbare groepen betreft, zullen predikanten en bezoekers terughoudend zijn om risico’s te vermijden en zorgen weg te nemen. Vanzelfsprekend kunt u desgewenst altijd een beroep doen op pastorale zorg bij uw wijkouderling, pastoraal bezoeker of predikant. De gebruikelijke bloemengroeten vanuit de ochtenddiensten zullen worden opgeschort tot aan het hervatten van de reguliere kerkdiensten.

Begrafenissen
Waar in de komende tijd vanuit de kerken van onze gemeente uitvaarten zullen moeten gehouden, zullen in overleg met de betreffende familie en uitvaartorganisatie gepaste maatregelen worden genomen. Op voorhand roept het moderamen de gemeenteleden op ten aanzien van het bijwonen van condoleances en uitvaarten zorgvuldig te zijn en gepast om te gaan met de afweging deze al dan niet bij te wonen, daarbij zoveel mogelijk ruimte te laten voor de directe nabestaanden.

Kleinschalige activiteiten en toegankelijkheid
De kleinschalige activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten zullen in de komende tijd tot nader order gewoon doorgang vinden. Het moderamen roept wel iedere betrokkene of deelnemer op de instructies, zoals uiteengezet door het RIVM, op te volgen. Dat betekent dat omwille van de bescherming van de gemoedsrust en gezondheidstoestand van de ander iedereen alleen dan deelneemt indien hij of zijn geen griepverschijnselen vertoont en/of geen koorts heeft. Het moderamen vraagt de voorzitters van alle wijken, commissies, taakgroepen, werkgroepen of welke bijeenkomst ook, hierop te letten en desgewenst mensen te verzoeken niet aan de bijeenkomst of vergadering deel te nemen en daarbij handelend op te treden.

Overige evenementen in kerkgebouwen geschrapt
Alle evenementen die de komende tijd in de kerken van de PGR zouden worden gehouden, zijn voor de maand maart geschrapt. De organisatoren van deze evenementen hebben inmiddels dit besluit genomen. Het betreft onder meer het concert van het Rijnstreekkoor en het Psalm Project.

Collecten
Collecten? Met het vervallen van de diensten dreigen de opbrengsten van de collecten mede kind van de rekening te worden. Een ideale gelegenheid om de app GIVT op uw telefoon te installeren en het eens uit te proberen. Maar u kunt uw giften ook gewoon overmaken.

Ho, stop, sta eens even stil…
De wereld lijkt plotsteling tot stilstand te zijn gekomen. In alle beschouwingen die in deze dagen over ons worden uitgestort werd ik in het bijzonder bepaald bij de constatering hoezeer wij met elkaar verbonden zijn, of wij dat nu willen of niet. Wij ademen elkaars adem. Met alle gevolgen van dien. Ook de gemeente van Christus is gericht op verbondenheid, op samenzijn en samenkomen. En juist in complexe en ingewikkelde tijden is samenkomst van zo grote waarde, opdat we elkaar bijstaan, onderrichten en steunen. Het is bizar dat juist nu onze ‘samenkomsten’ het tegenovergestelde in zich hebben en bedreigend zijn voor de individuele mens.

Maar we zijn desondanks op vele andere manieren wel met elkaar verbonden. Zo vormen wij zonder ophouden de gemeente van Christus. En we mogen erop vertrouwen dat we na deze buitengewone omstandigheden de draad weer zullen oppakken. Anders misschien, wijzer wellicht. Namens het moderamen en de kerkenraad groet ik u met de woorden uit Jesaja 35:

“De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God.”

Namens Moderamen en Kerkenraad
Jeroen W. Ravensbergen
Preses

Geplaatst in archief.