Maranathakerk

In de procedure tegen het verkoopproces van de Maranathakerk heeft het hoogste rechtscollege van de PKN uitspraak gedaan en het ingediende bezwaar afgewezen. Daarbij heeft het Generale College voor de behandeling van bezwaren en geschillen nogmaals benadrukt dat er zeer zorgvuldig is gehandeld. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk, hopelijk kan dit dossier nu definitief gesloten worden. De kerkenraad spreekt daarbij de hoop uit dat er nu aan verzoening en hereniging gewerkt kan worden in plaats van aan verwijdering.

Geplaatst in archief.