Maatregelen Covid-19

In navolging van en aansluitend op de maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd rondom covid-19, heeft het moderamen van de Protestantse Gemeente Rijnsburg tot enkele aanvullende maatregelen besloten. Concreet betekent dit dat vanaf maandag 8 november het dragen van mondkapjes in alle gebouwen en kerken verplicht wordt gesteld wanneer men zich verplaatst. Voor het bezoek aan de erediensten worden de bezoekers nadrukkelijk opgeroepen gepaste afstand te houden. Het kabinet schrijft daarbij geen verplichte afstand meer voor. Binnen de kerken is in de meeste diensten en bij de meeste activiteiten voldoende ruimte om afstand te houden, indien men zich verspreid over de ruimte en ook gebruik maakt van de zijvakken en voorste banken en stoelen.

Corona Toegangsbewijs

Door het kabinet is voor een aantal activiteiten het Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht gesteld. Aanvullend op de activiteiten waarvoor dit reeds gold, betreft dit met name de oefenavonden van de koren en dansverenigingen of andere culturele uitingen die in de gebouwen van de PGR plaatsvinden. Het gebruik van het CTB maakt het mogelijk meer mensen tot de activiteiten toe te laten. Daarmee kunnen onder meer de komende concerten vooralsnog doorgang vinden. Ook alle andere activiteiten kunnen doorgaan, zoals groepsbijeenkomsten en vergaderingen, met inachtneming van de reeds bestaande en nu toegevoegde maatregelen. Voor de erediensten zal geen CTB worden gevraagd. Wel zal bij de ingang van de kerken de gebruikelijke triage worden gehouden, waarbij wordt gevraagd naar eventuele corona-gerelateerde klachten. Ook worden mensen dan opnieuw gewezen op het verzoek afstand te houden.

Aansluiting

Het moderamen volgt met deze maatregelen de besluiten en adviezen van de Rijksoverheid en de Protestantse Kerk Nederland. Het moderamen vindt alles overziend en afwegende deze besluiten verantwoord, gezien de hoge vaccinatiegraad in Rijnsburg en de goede medewerking van de gemeenteleden. Dat maakt dat de situatie en risico’s ten aanzien van besmetting en verspreiding wezenlijk anders zijn dan op eerdere momenten. Wel blijft het noodzakelijk dat iedereen waakzaam en alert blijft en de maatregelen in acht neemt. Het moderamen roept iedereen op zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen, voor zichzelf en voor elkaar. We zijn blij dat kerkdiensten en activiteiten die we zo lang hebben gemist, doorgang kunnen vinden, met beperking van eventuele risico’s. Waardevol voor het persoonlijk leven, de gemeenteopbouw en de lofprijzing aan God.

Oproep

Tot slot. Hoewel de mondkapjesplicht wordt ingevoerd per 8 november omdat deze verplichting velen pas dan bereikt zal hebben, roept het moderamen een ieder op dit al zoveel mogelijk vanaf aanstaande zondag 7 november te doen, en daarbij als dit bericht u eerder bereikt, het goede voorbeeld te geven.

Namens het moderamen

Jeroen W. Ravensbergen, Preses

Geplaatst in archief.