Liturgie morgendienst

Zondagochtend 5 juli

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerk TV

I.v.m. met de maatregelen die noodzakelijk zijn m.b.t. het Coronavirus is de kerk alleen toegankelijk voor medewerkenden aan de dienst.

klik hier om de dienst thuis of bij familie te volgen

download de uitgebreide liturgie
aantal keren gedownload: 27

Een bijzondere dag: we mogen voor het eerst weer in grote(re) getale naar de kerk komen. Daar heb ik – en velen met mij – naar uitgezien; fijn dat het weer kan! In de morgendienst zullen we ook samen zingen, in de middagdienst vullen we dat op een andere manier in. ‘s Morgens zullen we lezen uit Matteüs 11:26-19 en 25-30, teksten die aanhaken bij de oude Joodse wijsheidsliteratuur, zoals bijvoorbeeld te vinden in Spreuken en het deuterocanonieke boek Jesus Sirach. In deze dienst zal ook officieel de stageperiode van predikant in opleiding Jeroen Baan worden afgerond.

Voorganger: ds. P.J. van der Ende
Organist D. Durieux

Orgelspel

Mededelingen

Stilte

Zingen Psalm 145 vers 1

Groet en bemoediging

Zingen Psalm 145 vers 3

Woorden van leven

Zingen Lied 48 verzen 1, 2, 3 (U zij altijd)

Gebed

Kindermoment

Lezing Matteüs 11: 25-30

Verkondiging

Zingen Lied 46 (Rust mijn ziel)

Afscheid/ beëindiging stage Jeroen Baan

Zingen Lied 188 verzen 1 en 3 (Tot zijn eer en heerlijkheid)

Gebeden

Collecte

Slotlied Gezang 460 verzen 1, 2, 3

Zegen, beantwoord met ‘Ja, amen ja, halleluja’