Liturgie morgendienst

Zondagochtend 24 mei

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerk TV en RTV Katwijk

I.v.m. met de maatregelen die noodzakelijk zijn m.b.t. het Coronavirus is de kerk alleen toegankelijk voor medewerkenden aan de dienst.

klik hier om de dienst thuis of bij familie te volgen

download de uitgebreide liturgie
aantal keren gedownload: 25
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren ontleent zijn naam aan Johannes 14: 18: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter.’ We oriënteren ons aan, en laten ons inspireren door het gebed dat Jezus in Johannes 17 uitspreekt, ook wel bekend als het hogepriesterlijk gebed.

voorganger: ds. P.J. van der Ende
organist: dhr. D. Durieux

Orgelspel – welkom – mededelingen - aansteken kaars

Zingen: Psalm 107 verzen 1 en 19

Groet en bemoediging - Gebed om ontferming

Zingen ‘Kyrie eleison’ (Dienstboek 19 / Taizé)

Woorden van leven

Zingen: Gezang 254 vers 1

Kindermoment: Johannes 17: 1-13: ‘Jezus bidt voor ons'

Lezing Johannes 17 (Willibrord-vertaling)

Zingen: Gezang 235

Verkondiging - Meditatief orgelspel - Dienst van gebeden

Collecten: 1. KiA Werelddiaconaat: Oeganda – Nieuwe kansen voor straatkinderen. 2. Taakgroep Pastoraat. 3. HGJB.

Slotlied: Psalm 150

Zegen