middagdienst

Zondagmiddag 5 juli

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerk TV en is i.v.m. met de maatregelen die noodzakelijk zijn m.b.t. het Coronavirus alleen toegankelijk voor medewerkenden aan de dienst.

klik hier om de dienst thuis of bij familie te volgen

download de uitgebreide orde van dienst
aantal keren gedownload: 25

download de studiewijzer
aantal keren gedownload: 19

Vanmiddag lezen we Romeinen 6, een hoofdstuk waarin Paulus inzoomt op de betekenis en reikwijdte van de doop.

Voorganger: ds. P.J. van der Ende
Organist: D. Durieux

Orgelspel

Mededelingen

Aanvangslied Lied 92 verzen 1 en 2

Groet en bemoediging

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 117

Gebed

Lezing Romeinen 6

Verkondiging

Zingen Gezang 343

Gebeden

Collecte

Slotlied Gezang 257

Zegen, beantwoord met ‘ja, amen ja, halleluja’