studiedienst

Zondagmiddag 24 mei

Deze boeketdienst wordt uitgezonden via Kerk TV en is i.v.m. met de maatregelen die noodzakelijk zijn m.b.t. het Coronavirus alleen toegankelijk voor medewerkenden aan de dienst.

klik hier om de dienst thuis of bij familie te volgen

download de uitgebreide orde van dienst
aantal keren gedownload: 17

Zondag 24 mei 2020, 17.00 uur Grote Kerk

Studiedienst: ‘Wie zal op de Naam van de HEERE vertrouwen?’
We bespreken de laatste woorden van de profeet Zefanja.

Collecten: 1. KiA Werelddiaconaat: Oeganda – Nieuwe kansen voor straatkinderen. 2. Taakgroep Pastoraat. 3. HGJB.

Voorganger: ds. A. Haasnoot
Organist: dhr. F. Borsboom

Welkom en mededelingen

Psalm 116: 1, 3 , 4, en 8

Stil gebed / Bemoediging en groet

Zefanja 3: 1-8 Herziene Staten Vertaling

Lied 127 Hervormde bundel

Zefanja 3: 9-20 Herziene Staten Vertaling

Lied Gezang 323: 1, 4, 6, 7 en 8

Gebed

Verkondiging

Lied 125 Hervormde bundel

Gebeden

Collecte

Slotlied Lied 126 Hervormde bundel

Zegen afgesloten met Gezang 456: 3