Legaat – verantwoording/besteding

Met grote dankbaarheid heeft de diaconie van onze kerk een aantal jaar geleden een perceel grond als legaat ontvangen. De opbrengst van het stuk land moet voor diaconale doeleinden worden gebruikt. Inmiddels is het perceel verkocht aan de gemeente Katwijk. De diaconie heeft zich erover gebogen hoe de opbrengst, bijna EUR 300.000, – te besteden.

Er zijn 3 bestemmingen bepaald:

1. Op korte termijn investeren & renderen. Een derde van het legaat zal worden geïnvesteerd in lange termijn projecten binnen onze gemeente. Inmiddels is een gedeelte van het beschikbare geld ingezet om duurzame maatregelen te nemen (bijv. het plaatsen van zonnepanelen). Het geïnvesteerde geld vloeit over de jaren weer terug naar de diaconie. Hierdoor blijft dit deel van het vermogen intact voor eventuele latere projecten.

2. Langdurige ondersteuning van nog te selecteren doel/doelen. Een derde van het legaat is bedoeld om diaconale projecten voor langere tijd (2 jaar of langer) te ondersteunen.

3. Eenmalige ondersteuning van nog te selecteren doel/doelen. Een derde van het legaat is bedoeld om doel/doelen éénmalig een flinke ondersteuning te geven om daarmee een speciaal doel of doelstelling te bereiken.

Indienen doelen/projecten
Tot 1 oktober 2023 bestaat voor iedereen in de gemeente de mogelijkheid tot het indienen van doelen/projecten voor de hierboven genoemde bestemmingen onder nummer 2 en 3. De diaconie zal vervolgens de ingediende voorstellen beoordelen en mogelijk toekennen. Wilt u een doel/voorstel indienen of zijn er vragen, stuurt u dan een berichtje aan de diaconie via mailadres: secr-diaconie@kpnmail.nl.

Geplaatst in archief.