Leden voor beroepingscommissie gezocht

Van de kerkenraad

Als binnenkort de profielschets voor de te zoeken predikant(en) is voltooid zal er weer een beroepingscommissie op pad gaan om aan deze zoektocht invulling te geven.

Voor deze commissie worden op dit moment leden gezocht, dus als u iemand weet die hiervoor geschikt is (of natuurlijk zelf in deze commissie wil plaats nemen) dit gaarne doorgeven aan de scriba, zodat we voortvarend door kunnen gaan. Via mail: Van de kerkenraad of op het huisadres Kleipettenlaan 61, dan wel per telefoon 071 4026347

Namens de kerkenraad, Bram Breebaart, scriba

Geplaatst in archief.