Kompasavond 1 december 2021

Beste gemeenteleden,

Wij willen u hartelijk en nadrukkelijk uitnodigen voor de kompasavond. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdagavond 1 december. We gaan dan met elkaar nadenken over de toekomst van onze gemeente. Dat doen we op interactieve wijze. Uiteraard zijn wij heel benieuwd zijn naar uw mening en inzichten.

Wij gaan met elkaar op zoek naar Gods weg met onze gemeente. Hierbij zullen we gebruik maken van het boek 'Handboek gezonde gemeente' van Robert Warren. In dit boek worden 7 kenmerken uitgelicht waar wij tijdens deze avond bij stil zullen staan. Deze kenmerken bieden handvatten voor ons gesprek. Uw inbreng is zeer waardevol en voor ons onmisbaar. We zullen uw inbreng gebruiken bij het opstellen van ons nieuwe beleidsplan voor 2022 - 2026. We hopen u te mogen ontmoeten op 1 december, in de Voorhof, om 20.00 uur. We zien er naar uit om te ontdekken welke weg Jezus met ons wil gaan.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze beleidsouderling, Dick van der Vijver beleidsouderling@pknrijnsburg.nl of de tweede scriba, Jonneke Steenvoorden 2escriba@pknrijnsburg.nl

Geplaatst in archief.