Kompas 2026

De afgelopen maanden is volop nagedacht over de richting, die we als gemeente willen kiezen, op weg naar 2026. Er zijn enquêtes gehouden onder de leden van de gemeente en de leden van de kerkenraad, gespreksavonden georganiseerd met geledingen en gesprekken met jongeren gevoerd. Dit heeft een grote hoeveelheid informatie opgeleverd.

Het Begeleidingsteam Kompas 2026 heeft alles verzameld en geordend. We hebben een analyse gemaakt en onderzocht of al deze informatie ook richting geeft voor onze gemeente. We denken deze richting ook inderdaad gevonden te hebben. Omdat we in de gehele aanpak de ‘zeven kenmerken van een gezonde gemeente’ hebben gebruikt, willen we deze richting ook beschrijven in lijn met de kenmerken.

Drie kenmerken
Om doelgericht te kunnen zijn, is het maken van keuzes belangrijk. We stellen dan ook voor om maximaal drie kenmerken te kiezen. Drie kenmerken, waarvan we ons als gemeente de betekenis ten volle bewust raken en zijn. Waaraan we volop kunnen werken de komende jaren in al onze vezels van gemeente-zijn. De eerste is ‘een open hart’. Dit gaat over gastvrij zijn, naar leden van onze gemeente en ook daar buiten. Elkaar ruimte geven, ongeacht geslacht, alleen gaand of gezin, gezond of niet gezond, geaardheid, vaste inwoner of vluchteling. De tweede is ‘toekomstgericht’. Veel blijven doen voor kinderen en jongeren, maar hen vooral ook betrekken en ruimte geven. Het derde kenmerk is ‘geworteld in de omgeving’. Verbinding maken tussen geloof en dagelijks leven, en zo naar buiten gericht zijn.

Hoe nu verder
We willen deze richting graag met de gemeente en geledingen gaan bespreken. Klopt onze conclusie? Hoe kun je als individueel lid, als lid van de kerkenraad of als geleding concreet bijdragen aan de drie genoemde kenmerken? Vanuit onze basis, waarbij we ons gemeente van Jezus Christus weten en waarbij we ons in leven en werken willen laten leiden door Gods Geest. Op vrijdag 1 april 2022 zal er een gemeenteavond zijn met een informeel tintje van 17.00-20.00u in De Voorhof waarin we verder in gesprek willen gaan om een volgende stap te kunnen maken.

Geplaatst in archief.