Kompas 2026

Vorig jaar zijn we als gemeente gestart met het nadenken over hoe we gemeente willen zijn in 2026, hoe we daar kunnen komen en wat dit vraagt van u als gemeentelid, kerkenraad, wijkteams, taakgroepen en colleges. We hebben dit Kompas 2026 genoemd. Er zijn enquêtes gehouden en gemeenteavonden belegd. Jongeren zijn op diverse manieren bevraagd. De kerkenraad, wijkteams, taakgroepen en colleges hebben ook een grote bijdrage geleverd. Het resultaat ligt er: het Beleidsplan 2022-2026 voor de Protestantse Gemeente Rijnsburg.

U kunt het hier downloaden. We willen iedereen nog een keer in de gelegenheid stellen haar of zijn mening over het Beleidsplan kenbaar te maken. Op 24 november zullen wij in de Gemeentevergadering een toelichting geven op de gevolgde weg en op de inhoud. Dan zullen we ook ingaan op uw vragen en opmerkingen over het Beleidsplan. Bij voorkeur stelt u uw vragen vooraf uiterlijk een dag van te voren door een mail te sturen naar de scriba, scriba@pknrijnsburg.nl. Na de gemeentevergadering zal de Grote Kerkenraad het Beleidsplan vaststellen. Een aantal exemplaren is ook beschikbaar in de kerken en bij het kerkelijk bureau. Leestip: vindt u 23 pagina’s lezen te veel, dan kunt u volstaan met de samenvatting van 1 pagina en een plaat in hoofdstuk 1 van het Beleidsplan. Overigens zal de kern van het Beleidsplan, namelijk de 3 speerpunten OPEN, ACTIEF en HOOPVOL de komende tijd op verschillende manieren worden verduidelijkt (zie ook deze flyer).

Namens het Begeleidingsteam Kompas 2026, Dick van der Vijver.

Geplaatst in archief.