Kompas 2026

Op vrijdagmiddag/avond 1 april 2022 was er van 17.00-19.00 uur een Kompasavond voor de gemeente. Bij  Kompas 2026 staat centraal de vraag ‘hoe willen we in 2026 gemeente zijn?’ Beginnend met koffie en een hapje en eindigend met een informeel drankje, zijn tussenliggend de uitkomsten gedeeld van de enquêtes en eerdere avonden over Kompas 2026. Hieruit zijn drie speerpunten gekomen: gastvrijheid, geloof in het dagelijks leven in praktijk brengen, kinderen en jongeren.

In wisselende groepen werd hierover verder nagedacht. Bij gastvrijheid werd de vraag gesteld of nieuwkomers zich welkom voelen. Zien we de nieuwe mensen? Zoeken we hen op? Er waren diverse suggesties om hier meer aandacht aan te besteden. Dit vraagt een open hart en tijd om hierover persoonlijk te bezinnen. Het tweede speerpunt, inhoud geven aan je geloof in het dagelijks leven: er waren veel persoonlijke verhalen hoe men hieraan invulling geeft. Maar ook waar je tegen aan loopt. Hoe gaan we om met de ander? Hoe ben je als Christen zichtbaar in je omgeving? Het belang van bidden voor de buurt. Het derde speerpunt, kinderen en jongeren: er werden veel voorbeelden gegeven hoe we hen meer kunnen betrekken in de erediensten en hen ook hun eigen diensten te laten voorbereiden. Kinderen en jongeren ruimte geven elkaar te ontmoeten en met het geloof aan de gang te gaan.

Kinderen
Er waren deze avond kinderen aanwezig. Zij hebben ook hun ideeën ingebracht. Veel leuke activiteiten met elkaar, bijvoorbeeld in de aanloop naar Pasen. En van daaruit praten over de verhalen in de Bijbel. Deze avond was een volgende stap op weg naar de gemeentevergadering en Grote Kerkenraad in mei 2022. Daar zullen de uitkomsten van de gesprekken in de gemeente, vastgelegd in het Beleidsplan 2022-2026, worden behandeld.

Geplaatst in archief.