KKRV-collecte zondag 10 september: Christian Endeavour Roemenië

Ieder jaar wordt er door de diaconieën van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg (KKRV) gecollecteerd voor een gezamenlijk doel. Dit jaar is het de diaconie van de Protestantse Gemeente Rijnsburg die een collectedoel mocht aandragen. Er wordt dit jaar gecollecteerd voor “Christian Endeavour Roemenië” en dan specifiek voor twee projecten van Christian Endeavour waar ds. Istvan Visky aan verbonden is:

1. Julia Home
In het Julia Home in Oradea (Roemenië) worden kinderen die anders niet naar school kunnen gaan, door hun afkomst of door andere problemen, overdag opgevangen en krijgen daar scholing. Sandor Zsolt biedt deze kinderen met een zogenaamd “rugzakje” een liefdevolle omgeving. Naast de hulp die deze kinderen wordt gegeven bij het schoolwerk worden de kinderen ook opgevoed in het christelijk geloof. In de lessen en tijdens de andere programma’s worden de christelijke normen en waarden meegegeven aan de kinderen en hun families. Ook krijgen ze daar een warme maaltijd. Ouders worden geholpen en begeleid om hun leven op te bouwen en voor hun kinderen te zorgen. Voor de ouderen worden speciale programma’s en activiteiten georganiseerd. Vanuit het huis worden ook voedselpakketten uitgedeeld en ouderen bezocht.

2. Vakantiehuis Mahanaïm
In Remeti (Roemenië) is het vakantiehuis Mahanaïm gelegen. Dit huis in het bezit van Christian Endeavour en ligt op zo’n 800 meter hoogte in de bergen. Hier worden vakantiekampen gehouden voor kansarme kinderen uit de naburige stad Oradea. Afgelopen mei zijn een aantal jongeren uit Rijnsburg, en nog een aantal jongeren uit eerdere gemeentes van ds. Rozeboom, op werkvakantie gegaan naar Mahanaïm en hebben daar de handen uit de mouwen gestoken om er onder andere schilderwerk te doen, een schuur te bouwen en een speelveld aan te leggen.

De gezamenlijke diaconieën van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Geplaatst in archief.