Kerstsamenzang Vredeskerk

Op vrijdag 13 december a.s., aanvang 20.15 u., wordt in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 te Katwijk aan Zee, een volkskerstzang gehouden. De toegang is gratis!

Medewerking wordt verleend door 2 koren: Laudamus Rijnsburg en Mannenensemble Delft o.l.v. Rob van Efferink en zangeres Jacomina v.d.Plas.

Kerstliederen
Hierbij wordt een ieder gevraagd mee te doen om in een goede sfeer de kerstliederen te zingen. U kent de Kerstliederen van vroeger of u zingt die straks in de kerk of u hoort deze melodieën straks in de straat of tijdens het winkelen en voor je het weet is het weer voorbij. De gedachte dat het Licht in de wereld is gekomen wordt tenslotte steeds meer naar de achtergrond gedrongen door drukte en veranderingen in de wereld. Derhalve kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen. Zonder medewerking van uw stem lukt het niet!

Rob van Efferink
De organist/pianist van deze kerstzang is Rob van Efferink die tevens de Katwijkse zangeres Jacomina v.d.Plas begeleidt in haar voordracht van een aantal Christmas Carols. De voordracht van een aantal gedichten verzorgt Joke Zwaan.

Programma
Alle aanwezigen ontvangen een programma. Om de stevigheid van de zang te vergroten zullen beide koren zeker een steun zijn! Die worden begeleid door Hans den Dulk en Peter Verhoeks. Beide koren zullen twee keer optreden. De koorcomposities die Laudamus uitvoert zijn o.a.: Gloria –(Zonnenberg); Nacht bij Bethlehem (vd Leeden); Kerstlied (Kramer) mmw van soliste; Loof de Koning- Bredewout; Gloria in Excelsis (Leenderts)en het prachtige Gods Liefde ( denToom). Het Mannenensemble Delft zingt o.a. Stille Nacht, Hoe leit dit Kindeke, Ik kniel aan Uw kribbe neer en Ga heen op reis ( d.Toom). Aan het einde zullen beide koren nog gezamenlijk optreden met The Holy Night.

Tot slot wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. We hopen dat u in grote getale komt op vrijdag 13 december. Aanvang: 20.15 uur! Noteer in uw agenda! Komt allen tezamen!

Geplaatst in archief.