Kerkenraad kiest voor duurzame toekomst Maranathakerk

In haar extra vergadering van 11 februari 2020 heeft de Grote Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) het unanieme advies van de Kleine Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters met betrekking tot de verkoop van de Maranathakerk overgenomen, eveneens unaniem. Besloten is om het kerkgebouw te verkopen aan de familie Kralt voor een bedrag van €615.000,-. Een belangrijke bepaling bij deze verkoop is dat een deel van het gebouw een maatschappelijke bestemming krijgt. Daarvoor zal de familie Kralt samenwerken met Peter & Elise Ravensbergen. Daarmee voldoet dit bod aan alle voorwaarden die de PGR eerder aan de verkoop heeft gesteld. De komende maanden zullen de plannen door de betrokkenen verder worden uitgewerkt en vergunningen worden aangevraagd. Naar verwachting zal na de zomer de definitieve overdracht kunnen plaatsvinden.

Klik hier om het persbericht te downloaden

Geplaatst in nieuws.