kerkdiensten

mrt
3
zo
ds. J.C. IJzerman, Viering Heilig Avondmaal @ Immanuelkerk
mrt 3 @ 08:45

Kindernevendienst: ja. Oppas: ja.

Een spannend verhaal staat centraal in deze dienst. In Jeremia 26 lezen we hoe de profeet na een flinke donderpreek bijna door de religieuze leiders ter dood wordt gebracht. Zijn kritiek – Gods kritiek – op hun hypocriete godsdienstigheid mag niet klinken. De tegenstem moet tot zwijgen worden gebracht. Eigenlijk precies wat er een paar eeuwen later met Jezus gebeurt. Alleen waar Jeremia het er ternauwernood levend vanaf brengt, moet Jezus wel sterven. Het roept de spannende vraag op hoe wij reageren wanneer God ons tegenspreekt. Zien we het als een aanval, of een uitnodiging om ons met Hem te verzoenen? Van God uit is het antwoord duidelijk. Zoals het ook deze zondag zal klinken bij brood en wijn: ‘Verbroken en vergoten tot volkomen verzoening…’

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. HA collecte: St. De Brug.

ds. A.E. Veerman-van Dijk en Marjon van Tol, Viering Heilig Avondmaal – Ontmoetingsdienst @ Voorhof
mrt 3 @ 09:30

Zondagsschool: Groep 7&8 zijn welkom in de kerk. Oppas: ja.

In deze dienst, waarin wij het Heilig Avondmaal vieren, lezen we hoe Jezus Jeruzalem binnentrok. Op weg naar het kruis, waar Hij zou sterven voor de zonden van de mensen. En op een ezel, zoals de profeet Zacharia profeteerde: dat de koning die vrede brengt op een ezel zou komen. De weg van Jezus is de weg van geweldloosheid. ‘De weg van geweldloosheid’, dat is het thema van deze dienst. Een actueel thema in deze tijd, waarin er steeds meer wapens worden gesmeed. Terwijl we smachten naar vrede.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. HA collecte: St. De Brug.

ds. P. Rozeboom, Viering Heilig Avondmaal @ Grote Kerk
mrt 3 @ 09:30

Voor aanvang van de morgendienst zingen we met elkaar: Liedboek 182: 1 en 6; Witte Bundel 10: 1, 3, 6, 8.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. HA collecte: St. De Brug.

ds. J.C. IJzerman, Viering Heilig Avondmaal @ Immanuelkerk
mrt 3 @ 10:30

Kindernevendienst: ja. Oppas: ja.

Een spannend verhaal staat centraal in deze dienst. In Jeremia 26 lezen we hoe de profeet na een flinke donderpreek bijna door de religieuze leiders ter dood wordt gebracht. Zijn kritiek – Gods kritiek – op hun hypocriete godsdienstigheid mag niet klinken. De tegenstem moet tot zwijgen worden gebracht. Eigenlijk precies wat er een paar eeuwen later met Jezus gebeurt. Alleen waar Jeremia het er ternauwernood levend vanaf brengt, moet Jezus wel sterven. Het roept de spannende vraag op hoe wij reageren wanneer God ons tegenspreekt. Zien we het als een aanval, of een uitnodiging om ons met Hem te verzoenen? Van God uit is het antwoord duidelijk. Zoals het ook deze zondag zal klinken bij brood en wijn: ‘Verbroken en vergoten tot volkomen verzoening…’

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. HA collecte: St. De Brug.

ds. A.E. Veerman-van Dijk en Cees de Mooij, Viering Heilig Avondmaal – Boeketdienst @ Immanuelkerk
mrt 3 @ 17:00

Thema: ‘De religie van de economie of de economie van religie’. Aan de hand van Joh 2: 13-22 zullen we dit thema gaan verkennen. We vieren ook het Heilig avondmaal. In het Avondmaalsformulier staat: Laten we ons geweten onderzoeken of we ook oprecht bereid zijn voortaan God te dienen en in dankbaarheid voor Hem te leven’. Of wat populairder vertaald: ‘Vind je jouw bereidheid om God te dienen belangrijker dan het reilen en zeilen van je bedrijf, je carrière, je baan….. vul zelf maar in. Ds. Pieter van de Ende neemt ons mee in de religie van de economie en de economie van de religie. De muziek wordt verzorgd door Paul van Hoek & band. Vanaf 16.30 uur staan de koffie en fris klaar.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. HA collecte: St. De Brug.

ds. D.J. Thijs, Den Haag, Viering Heilig Avondmaal – Studiedienst @ Grote Kerk
mrt 3 @ 17:00

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. HA collecte: St. De Brug.

mrt
6
wo
ds. J.C. IJzerman – Vespers @ Grote Kerk
mrt 6 @ 19:30

Collecte: Hungry for Life.

mrt
8
vr
ds. J.C. IJzerman – Weeksluiting @ Vlietstede
mrt 8 @ 19:00

Organist: R.G. van Delft.

mrt
10
zo
ds. A.B. Vroomans @ Immanuelkerk
mrt 10 @ 09:00

Kindernevendienst: ja. Oppas: ja.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor koffiedrinken in de bovenzaal.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. IWAK.

ds. J.C. IJzerman @ Grote Kerk
mrt 10 @ 09:30

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. IWAK.

ds. L. van Rees, Hoogblokland en Jacoline van der Vijver – Ontmoetingsdienst @ Voorhof
mrt 10 @ 09:30

Zondagsschool: ja. Ook voor groep 7&8. Oppas: ja.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. IWAK.

ds. A.B. Vroomans @ Immanuelkerk
mrt 10 @ 10:30

Kindernevendienst: ja. Oppas: ja.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor koffiedrinken in de hal.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. IWAK.

ds. A.E. Veerman-van Dijk – Studiedienst @ Grote Kerk
mrt 10 @ 17:00

Thema: De verdorven staat van de mens II: De schuld die wijzelf dragen.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. IWAK.

ds. J.C. IJzerman – Boeketdienst @ Immanuelkerk
mrt 10 @ 17:00

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. IWAK.

Thema: het ABC van het geloof: De C van christen. Muziek o.l.v. Marc van Starkenburg.

mrt
13
wo
ds. P.J. van der Ende – Biddag voor gewas en arbeid @ Grote Kerk
mrt 13 @ 10:00

Collecten: 1. KiA: Oeganda; Goed boeren in een lastig klimaat. 2. Taakgroep Pastoraat. 3. GZB (Zending).

ds. J.C. IJzerman – Biddag voor gewas en arbeid @ Immanuelkerk
mrt 13 @ 19:30

Kerk TV uitzending Immanuelkerk

Kerk TV uitzending Grote Kerk

KerkTV uitzending De Voorhof