kerkdiensten

dec
11
zo
ds. J. IJzerman @ Immanuelkerk
dec 11 @ 09:00

I.v.m. met het vervangen van de ramen van de Immanuëlkerk is zondag, zaal 1 niet beschikbaar voor koffiedrinken na deze dienst, dat komt dus te vervallen.

De derde zondag van Advent wordt in de traditie ook wel zondag ‘Gaudete’ genoemd. Dat is Latijn voor ‘verheugt u!’, naar aanleiding van Filippenzen 4: 4. Wij lezen in deze dienst verder in Lucas 1. Daarin komen we twee vrouwen tegen die ook alle reden hebben om verheugd te zijn. Elisabeth en Maria zijn beide door Gods wonderbaarlijke ingrijpen zwanger geworden. En ze hebben allebei de belofte gekregen dat hun kinderen een rol zullen spelen in Gods reddingsplan voor deze wereld. De aanstaande moeders delen hun blijdschap met elkaar en met God, in woord en lied. Het is haast alsof ze samen een mini-kerkje vormen. Als kerk van 2000 jaar later sluiten wij ons bij deze vrouwen aan.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ruben Verheij; St. Hungry for life.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. A.E. Veerman-van Dijk en Frits van Tol – Ontmoetingsdienst @ Voorhof
dec 11 @ 09:30

Zondagsschool, ook voor groep 7&8.

Voor-uitzien. Nu kerstmis met rasse schreden dichterbij komt, maken we onze kamer schoon, maken een plekje voor de kerstboom, zetten een kerststal en kaarsjes neer. Maar hoe zit het met onze innerlijke kamer? Met ons hart? Is ons hart er klaar voor om Jezus te ontvangen? In de ontmoetingsdienst gaan we nadenken over de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria, die samen een grote rol spelen in de komst van de Messias. Hoe maakten zij ruimte voor Hem?

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ruben Verheij; St. Hungry for life.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

ds. G.F. Smaling @ Grote Kerk
dec 11 @ 09:30

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ruben Verheij; St. Hungry for life.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

ds. J. IJzerman @ Immanuelkerk
dec 11 @ 10:30

Na de dienst is er koffiedrinken.

De derde zondag van Advent wordt in de traditie ook wel zondag ‘Gaudete’ genoemd. Dat is Latijn voor ‘verheugt u!’, naar aanleiding van Filippenzen 4: 4. Wij lezen in deze dienst verder in Lucas 1. Daarin komen we twee vrouwen tegen die ook alle reden hebben om verheugd te zijn. Elisabeth en Maria zijn beide door Gods wonderbaarlijke ingrijpen zwanger geworden. En ze hebben allebei de belofte gekregen dat hun kinderen een rol zullen spelen in Gods reddingsplan voor deze wereld. De aanstaande moeders delen hun blijdschap met elkaar en met God, in woord en lied. Het is haast alsof ze samen een mini-kerkje vormen. Als kerk van 2000 jaar later sluiten wij ons bij deze vrouwen aan. En in deze dienst is er nog eens extra reden tot blijdschap, omdat we drie kinderen mogen dopen: Lynn de Koning, dochter van Jasper en Anneloes, Berkenpad 11 XK; Suze Haasbroek, dochter van Willem en Joyce, Kerkstraat 8 CZ; en Rosalie Gorree, dochter van Janine en Lorenzo, Noordeinde 52 LM.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ruben Verheij; St. Hungry for life.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. A.B. Vroomans – Jeugdboeketdienst @ Immanuelkerk
dec 11 @ 17:00

Deze zondag is er Kids Mission, voor alle kinderen tot 12 jaar!

In de vroege kerk was de volgorde van de dienst heel eenvoudig: eerst ging je met elkaar eten en vervolgens kwam er ‘de toespraak’, vervolgens het zingen en daarna het bidden…en klaar! Van tevoren werd zo’n dienst ook niet voorbereid; met elkaar maakte je die dienst…zoals de Geest van God ingaf. Nu gaan wij dat met elkaar doen tijdens de jeugdboeketdienst. We beginnen met een korte start en introductie. Vervolgens zijn er verschillende workshops waaruit je kan kiezen: 1. Bidden (geleid door ds. Vroomans) 2. Bijbel en ons leven (geleid door Shosannah Vroomans 3. Muziek en geloof (geleid door de Pietband) 4. Actief geloven. Na de workshops brengen we dit bij elkaar centraal in de kerk. Altijd een dienst willen meemaken die echt zo gaat als dat jij dat wilde? Altijd een korte preek gewild? Alleen maar leuke liedjes die je zelf uitkiest? Kom dan komende zondagmiddag naar de boeketdienst en neem gerust iemand mee.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ruben Verheij; St. Hungry for life.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. A.E. Veerman-van Dijk – Zingend Gelovendienst @ Grote Kerk
dec 11 @ 17:00

Op de derde adventszondag hopen we met elkaar een prachtige muzikale Zingend Geloven dienst te beleven. Het thema is: ‘De sterre gaat stralen’. Wijzen uit het oosten hadden een ster zien schijnen en hadden er een lange reis voor over. Hiermee kwam een oude profetie in vervulling. Door Jezus is Gods liefde zichtbaar geworden voor alle volken. Mannenkoor Jubilate, o.l.v. Aldert Fuldner, verleent haar medewerking aan deze dienst en met de samenzang van adventsliederen zal het weer een feest worden!

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ruben Verheij; St. Hungry for life.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

RTV Katwijk – Grote Kerk
dec 11 @ 17:00

De dienst van 17u in de Grote Kerk wordt uitgezonden op RTV Katwijk.

dec
14
wo
ds. J. IJzerman – Adventsvespers @ Grote Kerk
dec 14 @ 19:30
dec
16
vr
dhr. A. Ravensbergen – Gebedsdienst voor vrede @ Grote Kerk
dec 16 @ 19:00
pastor R. de Boer – Weeksluiting @ Vlietstede
dec 16 @ 19:00

Organist: J. den Dulk.

dec
18
zo
ds. A.E. Veerman-van Dijk @ Immanuelkerk
dec 18 @ 09:00

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Vorming en Toerusting. 3. Zondagsschool.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. P. Rozeboom @ Grote Kerk
dec 18 @ 09:30

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Vorming en Toerusting. 3. Zondagsschool.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

ds. P.J. van der Ende – Kinderdienst @ Voorhof
dec 18 @ 09:30

Vanmorgen is het kerstfeest met de zondagsschool. Alle kinderen worden dus ook verwacht.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Vorming en Toerusting. 3. Zondagsschool.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

ds. A.E. Veerman-van Dijk @ Immanuelkerk
dec 18 @ 10:30

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Vorming en Toerusting. 3. Zondagsschool.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. A.B. Vroomans – Studiedienst @ Grote Kerk
dec 18 @ 17:00

Thema: Heidenen – Het volk dat in duisternis wandelt…

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Vorming en Toerusting. 3. Zondagsschool.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

ds. P.J. van der Ende en Jan Zwaan – Boeketdienst @ Immanuelkerk
dec 18 @ 17:00

Muzikale medewerking van Devote. Op weg naar Kerst: vrede op aarde! Vrede? Maar juist in deze tijd worden we volop geconfronteerd met oorlog! Trouwens, op allerlei manieren en op allerlei terreinen wordt er strijd gevoerd. Misschien ook wel in je innerlijk. Vrede? We spreken erover en bidden ervoor in deze boeketdienst.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Vorming en Toerusting. 3. Zondagsschool.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

Kerk TV uitzending Immanuelkerk

Kerk TV uitzending Grote Kerk

KerkTV uitzending De Voorhof