Kerk voor de Toekomst

De kerkenraad heeft besloten een onderzoek ‘kerk voor de toekomst’ te laten uitvoeren. Hierin moet een beeld worden gevormd hoe onze gemeente er over 5 tot 10 jaar uit ziet en wat dat betekent voor de inrichting van de Immanuëlkerk.

Er zijn diverse oproepen gedaan aan de gemeenteleden zich aan te melden voor de werkgroep, die zich hierover gaat buigen. Uiteindelijk hebben 11 leden zich aangemeld, jong en oud, kennis van techniek en gebouwen, taakgroepleden, predikant, kosters, organist en andere meelevende leden. De Werkgroep Kerk voor de Toekomst is inmiddels aan de slag gegaan. We hebben geoefend om een visie op de PGR te vormen, zoals die er in 2030 uit zal (kunnen) zien, in relatie tot de gebouwen. Zo zien we bijvoorbeeld ruimten voor ontmoeting met God, zowel voor groepen als individueel, huiselijke ruimten voor vertrouwelijke gesprekken, voor stilte en een open uitstraling naar buiten. De komende tijd gaan we ons richten op het formuleren van vragen voor de taakgroepen, colleges, koren, beheerders, etc. Ook de gemeenteleden gaan we betrekken. Zo willen we de diverse geledingen en gemeenteleden vragen om vanuit hun perspectief hierin mee te denken. Begin 2020 gaan we deze vragen neerleggen. Uiteindelijk willen we in april 2020 een Programma van Eisen en Wensen voor het gebruik van de gebouwen aanbieden aan de kerkenraad. Dat moet rekening houden met de bestaande inrichting van de Grote Kerk en De Voorhof. Het dient daarmee als basis voor een aanpak van de verbouwing van de Immanuëlkerk en voor de uitwerking van de technische inrichting.

Namens de werkgroep, Dick van der Vijver, kerkvoordetoekomst@gmail.com.

Gezocht

De Werkgroep Kerk voor de Toekomst kent een diversiteit aan leeftijden, kennis en ervaring. Op één punt is het niet divers: er heeft geen enkele vrouw zich aangemeld! Dat kan alsnog. Wilt u graag meewerken in de werkgroep, meld u zich dan aan door een mail te sturen naar kerkvoordetoekomst@gmail.com.

Geplaatst in archief.