Kerk van de toekomst

Programma van Suggesties en Wensen voor de kerkgebouwen in 2030

De Werkgroep Kerk voor de Toekomst heeft eind 2019 van de kerkenraad de opdracht gekregen te inventariseren welke suggesties en wensen gemeenteleden en geledingen hebben voor de gebouwen, zodat we deze ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken. Er waren drie kernvragen. Welke uitdagingen en kansen zijn er voor onze gemeente in de komende tien jaar? Hoe ziet de gemeente er uit in 2030? Tot slot, welke suggesties en wensen zijn hieruit af te leiden voor de kerkgebouwen?

De gemeenteleden zijn van februari tot juni 2020 in de gelegenheid gesteld over de vragen na te denken. Hieruit zijn de nodige bijdragen gekomen. Alle geledingen zijn door de werkgroep benaderd: wijkteams, taakgroepen, predikanten en kerkelijk werkers, diaconie, kosters, techniek, organisten, koren, combo’s en kerkelijk bureau. Ook zij hebben zich gebogen over de vragen. Op 20 februari 2020 heeft een goed bezochte en zeer interactieve gemeenteavond plaatsgevonden. Hier zijn ook veel antwoorden gekomen.

Alle reacties zijn door de werkgroep verzameld. Hiermee zijn geformuleerd het beeld van de gemeente in 2030 en de suggesties en wensen voor de gebouwen. Het geheel is beschreven in het Programma van Suggesties en Wensen.

Momenteel worden de geledingen in staat gesteld nog te reageren op het totale rapport. De komende tijd zullen schetsen worden gemaakt van een mogelijke inrichting van de Immanuëlkerk. Daarna zal de kerkenraad onderzoeken welke scenario’s er zijn om het geschetste toekomstbeeld met de gebouwen te kunnen ondersteunen. Het Programma van Suggesties en Wensen kunt u hieronder vinden.

Dick van der Vijver, voorzitter van de Werkgroep Kerk voor de Toekomst

Programma van Suggesties en Wensen voor de kerkgebouwen in 2030
aantal keren gedownload: 86

Geplaatst in archief.