jeugd

Dit jaar sparen onze jeugd en jongeren voor Stichting Manneka Nederland, die in 2011 werd opgericht. Manneka Nederland is een steunstichting voor de Liberiaanse NGO Manneka Inc die actief is op het gebied van kinder- en jeugdwerk, ouderenzorg en het aanleggen en onderhouden van waterputten en latrines in Liberia. Ook worden er hulppakketten verdeeld onder de bevolking die door andere organisaties bijeen zijn gebracht.

Kinderoppas is er iedere zondagmorgen en iedere zondagmiddag tijdens boeketdiensten voor alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar van wie de ouders de kerkdienst bezoeken. Kinderen mogen bij ons spelen, kleuren, zingen of gewoon heerlijk op schoot zitten. Dus iedere zondag is er zodoende een gezellige ruimte speciaal voor de allerkleinsten.

Tijdens ochtenddiensten in de Voorhof (Vliet NZ 36) is er kinderoppas voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. We streven er naar dat degenen die zich laten inschakelen om af en toe op de kinderen te passen niet vaker dan eens per kwartaal aan de beurt komen. Contact persoon: José Noort - Paauw, 06 42 13 34 36, josenoort81@gmail.com.

Doelgroep: Ouders, verzorgers en peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden
Locatie De Voorhof
Data: Dinsdag 19 en 26 november 2019 en en 3, 10 en 17 december 2019
Kosten: 7 euro per kind
Contactpersoon: Yvonne Vianen
Email/Tel jan.vianen@telfort.nl, 071 402 82 31

Laatste wijziging: 15 augustus 2019

In alle morgendiensten is er kindernevendienst. Een groep van 70 vertellers zorgt er voor dat de kinderen wekelijks een Bijbelverhaal mee krijgen. In de periode voor kerst en Pasen maken we gebruik van speciale projecten. De kindernevendienst is bestemd voor kinderen van groep 1 t/m 8 (en soms voor kinderen groep 7 en 8). We maken gebruik van 'Vertel het Maar'. Contact persoon: Hannah van der Valk, 06 53 33 52 71, kindernevendienstrijnsburg@gmail.com.

Tijdens doopdiensten en tijdens de diensten in de schoolvakanties wordt er in de Grote Kerk kindernevendienst gehouden. In verband met de beperkte ruimte is deze bestemd voor kinderen van de groepen 1 t/m 6. Contact persoon: José Noort - Paauw, 06 42 13 34 36, josenoort81@gmail.com.

Tijdens doopdiensten en tijdens de diensten in de schoolvakanties wordt er in de Voorhof kindernevendienst gehouden. Omdat hier meer zalen zijn wordt er gesplitst in twee groepen. Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6. Contact persoon: José Noort - Paauw, 06 42 13 34 36, josenoort81@gmail.com.

Iedere zondagmorgen, met uitzondering van de schoolvakanties, is er voor kinderen van groep 1 tot en met 6 zondagsschool in De Voorhof. Groep 7 & 8 hebben om de week zondagschool. Om 9.10 uur is de leiding aanwezig en kunt u uw kinderen in hun lokaal van de zondagschool brengen.

In de schoolvakanties is er geen zondagsschool, maar kindernevendienst. Er zijn ook speciale zondagsschooldiensten in de Voorhof. De kinderen zijn hier samen met hun ouders van harte welkom.

Contact persoon: Janneke Buitenhuis - Vrolijk, 06 41 73 59 58, jansvrolijk@hotmail.com.

Ongeveer 1 maal per maand is er Kids Mission tijdens boeketdiensten. De kinderen gaan eerst met de ouders mee de kerk in en worden vroeg in de dienst geroepen om naar 1 van de zalen in Het Centrum te komen, waar ze op een speelse en interactieve manier kennis kunnen maken met het evangelie. Vlak voor het einde van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerk. Contactpersoon: Peter van Delft, 06 10 93 64 10. Zie gemeente agenda.

Ook komend seizoen staat een enthousiast team vrijwilligers klaar om met elkaar in de Immanuëlkerk de clubs te organiseren.

Wij willen een club zijn waar ieder kind zich welkom voelt, plezier heeft en bovenal de liefde en trouw van God mag ervaren. Zit jij in groep 4 of hoger? Dan is dit echt iets voor jou! Elke week zetten wij de Immanuëlkerk op z’n kop met leuke spellen of knutselen we iets leuks. Daarnaast lezen wij uit de Bijbel, bidden en zingen wij met elkaar. Dus zit je in groep 4, 5, 6, 7 of 8? Kom dan ook elke week van 19.00 uur tot 20.00 uur naar de club! Naast de clubavonden worden diverse activiteiten georganiseerd: de kindermiddag in de startweek, het kerstfeest, de projectactie en het jaarfeest. Voor groep 4 wordt er een dagje weg georganiseerd. De andere groepen mogen mee op kamp!

Op woensdag 5 september om 19.00 uur start de inschrijfavond voor de clubs in de Immanuëlkerk. Wees er op tijd bij, want wie het eerst komt.... Helaas is het aantal plaatsen per groep beperkt.

Zet ook woensdag 12 september alvast in de agenda. Dan vieren wij van 15.00 uur tot 16.30 uur in de Voorhof de start van het nieuwe seizoen. Dit jaar met een super leuke bingo-party! En de toegang is gratis.

Helaas wordt het elk jaar moeilijker om genoeg vrijwilligers te vinden. En is het zelfs zo kort voor de start van het seizoen nog spannend of wij alle kinderen kunnen inschrijven … Dus ben of ken je iemand die zich heel graag wil inzetten om met ons de clubs voort te zetten? Mail ons dan!

Doelgroep: Kinderen van groep 4 tot en met groep 8
Locatie Immanuëlkerk
Eerste clubavonden: Kindermiddag woensdag 12 september in De Voorhof 15.00 - 16.30 uur.
Eerste avonden 17, 18 en 19 september
Zie verder gemeente agenda
Contactpersoon: -
Email/Tel jeugdclubsrijnsburg@gmail.com

Laatste wijziging: 7 augustus 2018

Doelgroep: Kinderen van groep 1 tot en met groep 8
Wat: Knutselen, een workshop over geloofsopvoeding en één keer per jaar een voorstelling
Locatie: Immanuëlkerk (zie CONTACT)
Data: Een ochtend in de herfst-, voorjaars- en meivakantie - zie gemeente agenda
Contactpersoon: Heidi Schreve
Email/Tel heidi.schreve@hotmail.com, 06 41 27 36 20
Zie verder Facebook : Kinderochtend De Schatkamer

Laatste wijziging: 7 augustus 2018

Kinderkoor ZEP is een sprankelend kinderkoor van maximaal vijftig kinderen. Het plezier in zingen staat bij ons centraal! Wij willen op een eigentijdse manier bezig zijn met het christelijk geloof en dat op een vrolijke manier uitdragen. Binnen ons koor zijn nog een paar plekjes vrij. Vind je zingen leuk? Meld je dan zo snel mogelijk aan! De repetitietijd is op woensdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur. Deze activiteit valt formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Doelgroep: Jongens en meisjes van 7 t/m circa 13 jaar
Locatie Open Hofkerk, Katwijk aan de Rijn (ingang achterzijde kerk)
repetitietijd: woensdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur - zie gemeente agenda
Contactpersoon: Jolanda van Delft
Email/Tel jolandavandelft@solcon.nl 06 23 75 61 73
Website: www.kinderkoorzep.nl

Ook in 2020 zijn we vanuit Rijnsburg van plan om weer naar het YMCA Kamp in Leusden te gaan voor een heerlijke kampweek. Een week slapen in tenten midden in het bos, leuke bosspelen, bij goed weer naar het zwembad en spannende verhalen! En natuurlijk hebben we een Bijbels thema! Al voor het 54ste achtereenvolgende jaar Kamp Leusden - Rijnsburg en nog steeds piepjong! Ga het meemaken en je wilt steeds terug naar Leusden!

Hoewel Kamp Leusden onder andere wordt geleid door een flink aantal jongeren die actief zijn binnen het kerkelijk jeugdwerk, valt deze activiteit formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Doelgroep: Kinderen/jongeren van 9 t/m 13 jaar
Inschrijven: 28 en 29 januari 2020 van 19.00 tot 20.30 uur in De Voorhof
Locatie YMCA Kamp Leusden
Kampweek: Zaterdag 18 juli t/m zaterdag 25 juli 2020
Contactpersoon: Jaap de Mooij
Email/Tel kampleusdenrijnsburg@gmail.com (071) 402 27 87 of 06 53 71 47 12
Websites: www.kampleusden.nl en www.facebook.com/kamprijnsburg

jul
16
do
Gemeentevergadering (online) @ online
jul 16 @ 19:30 – 21:30
De Grote Kerkenraad heeft in haar vergadering van 2 juli in grote meerderheid besloten dat er een gemeentevergadering zal worden gehouden voor de verkiezing van een predikant in de vacature Kleipetten. Het gaat in diageval om Ds. Piet Rozeboom.

De gemeentevergadering zal op 16 juli gehouden worden en zal, door de corona crisis, weer een vergadering zijn via Kerk tv (dus livestream) vanuit de Grote kerk. De week voorafgaande zullen de belijdende leden een uitnodiging hierover ontvangen met nadere uitleg, een [ddownload id="8748" style="link" text="profiel van de betrokken predikant"], een agenda en een stembiljet. Helaas is het niet mogelijk om meerdere stembiljetten per adres te sturen, maar extra biljetten zullen opgehaald kunnen worden bij de scriba (ook eventueel aanvragen via mail) en het kerkelijk bureau en kan ook hieronder worden gedownload en door uzelf worden afgedrukt.

[ddownload id="8694" style="link" text="stembiljet gemeentevergadering 16 juli"]
aantal keren gedownload: [ddownload_count id="8694"]

vragen stellen

Vragen kunnen voorafgaande aan de gemeentevergadering worden gesteld. Dit kan door een mailtje te sturen naar kb@pknrijnsburg.nl of een brief in te leveren bij het kerkelijk bureau met vermelding van ‘Gemeentevergadering’. Tijdens de gemeentevergadering kunnen ook mondelinge vragen worden gesteld. Instructies op welke wijze u mondelinge vragen kunt stellen zullen tijdens de gemeentevergadering worden gegeven.

stem uitbrengen

Het stembiljet bestaat uit twee delen. Wij verzoeken u na afloop van de gemeentevergadering het stembiljet langs de gestippelde lijn door te knippen en beide delen ingevuld samen in één envelop in te leveren.

Inleveren kan op twee manieren:

  • in oranje brievenbus PostNL deponeren – met adres: Protestantse Gemeente Rijnsburg, Antwoordnummer 30013, 2230 VB RIJNSBURG
  • in brievenbus kerkelijk bureau deponeren

anonieme stemming

Bij het openen van de envelop wordt gecontroleerd of de uitgebrachte stem geldig is. Vervolgens worden beide delen direct gescheiden. Op die wijze is achteraf niet te herleiden wie voor of tegen heeft gestemd.

uitslag van de stemming

Ongeveer een week na de gemeentevergadering zullen de ingeleverde stemmen worden geteld en de uitslag worden bepaald. Voor de verkiezing van een predikant is een 2/3 meerderheid nodig. Blanco of ongeldige stemmen tellen niet mee. De uitslag wordt dezelfde avond bekend gemaakt via de bekende media.

bezwaar

Mocht u het oneens zijn met de gevolgde procedure dan kunt u binnen 5 dagen na de uitslag schriftelijk, gemotiveerd en met vermelding van naam en adres schriftelijk bezwaar aantekenen door een mailtje te sturen naar kb@pknrijnsburg.nl of een brief te deponeren in de brievenbus van kerkelijk bureau.

jul
18
za
kamp leusden @ YMCA kamp Leusden
jul 18 @ 12:00 – jul 25 @ 12:00

Ook in 2020 gaan we weer naar het YMCA Kamp in Leusden voor een heerlijke kampweek. Een week slapen in tenten midden in het bos, leuke bosspelen, bij goed weer naar het zwembad en spannende verhalen! En natuurlijk hebben we een Bijbels thema! Al voor het 56ste achtereenvolgende jaar Kamp Leusden – Rijnsburg en nog steeds piepjong! Ga het meemaken en je wilt steeds terug naar Leusden!