Intrede ds. Lydia Veerman en Joren IJzerman

De stemgerechtigde leden van onze gemeente hebben in de gemeentevergadering op 24 februari 2022 er voor gekozen een beroep uit te brengen op proponent Joren IJzerman en op 7 april 2022 op ds. Lydia Veerman – van Dijk uit Oudega. Nadat zij het beroep hebben aangenomen is er onder leiding van het College van Kerkrentmeesters hard gewerkt om de pastorieën aan de Nassaulaan en de Kanaalstraat gereed te maken. Inmiddels hebben ds. Lydia Veerman en Joren IJzerman de pastorieën betrokken met hun gezin respectievelijk partner. Zij zullen aan onze gemeente worden verbonden, Joren IJzerman zal als predikant worden bevestigd.

De dienst van verbintenis aan onze gemeente en intrede van ds. Lydia Veerman – van Dijk onder leiding van ds. Rozeboom zal plaatsvinden op zondag 21 augustus om 15.00u in de Grote Kerk. De dienst van bevestiging tot predikant, verbintenis aan onze gemeente en intrede van Joren IJzerman onder leiding van ds. Vroomans een week later, zondag 28 augustus om 15.00u in de Immanuelkerk. Van harte welkom! Er zijn op 21 en 28 augustus geen andere middag- en avonddiensten.

 

Geplaatst in archief.