Informatie n.a.v. eerste gemeenteavond LHBT+ en geloof op 17 maart

Op donderdag 17 maart was in de Immanuelkerk de eerste gespreksavond over LHBT+ en geloof. Onder leiding van ds. Rozeboom is een start gemaakt met de bespreking van het onderwerp. Aan bod zijn geweest de verschillende manieren van Bijbel lezen en de perspectieven, hoe je tegen geaardheid, anders dan heteroseksueel, kunt aankijken vanuit Bijbels perspectief.

Een herhaling van het programma vond plaats op woensdagochtend 23 maart in de Voorhof voor degenen, die verhinderd waren. De uitzending kan ook op KerkTV worden bekeken. Vragen aan het Begeleidingsteam kunnen worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde dozen in de kerkgebouwen. Ook kunt u een mail sturen naar beleidsouderling@pknrijnsburg.nl.

De presentatie van ds. Rozeboom kun je hier lezen of downloaden: Gemeenteavond 17 maart 2022.

Geplaatst in archief.