diaconie

Wat kunt u van de diaconie verwachten?

Als College van Diakenen weten wij ons geroepen de diaconale opdracht van onze kerk gestalte te geven door ons in te zetten voor wie lijden en hen bij te staan in het zoeken naar vertroosting en gerechtigheid. Het aandachtsgebied van onze diaconale arbeid omvat zowel de eigen gemeente, Rijnsburg en omstreken, Nederland, als de gehele wereld en bij de uitvoering zoeken wij naar samenwerking met kerken, gemeentelijke instanties en verwante instanties.

De belangrijkste doelstellingen van ons diaconale werk zijn het bestrijden van armoede en onrecht, het dragen van zorg voor personen en groepen in noodsituaties en het leveren van een bijdrage aan het welzijn van onze samenleving.

Dit is onder andere voor u zichtbaar doordat diakenen in de diensten de collecten verzorgen en tijdens het Heilig Avondmaal de dienst aan de tafel en aan huis verzorgen in overleg met de wijkraad. Dat is wat u vaak ziet, maar dat is niet alles wat de diakenen doen. Er gebeurt veel in stilte, waarbij slechts weinigen weten dat dit gebeurt. Graag geven wij een kijkje achter de schermen.

hulp nodig?

Hieronder treft u een selectie van activiteiten aan die de diaconie zelfstandig uitvoert of in samenwerking met andere instanties of organisaties.

Activiteiten van de diaconie

Activiteiten die de Diaconie zelfstandig uitvoert:

 • Organiseren van contactmiddagen zoals de Paaszangmiddag
 • Het verzorgen van vervoer naar diensten en samenkomsten in een van de kerkgebouwen adres jack@ve.nl of 06 - 53 17 58 56
 • Organiseren van contacten via Het Felicitatieteam voor jarigen van 75 jaar of ouder rond hun verjaardag en jubilea van 40 - 45 - 50 - 55 - 60 jaar getrouwd
 • Organiseren van de jaarlijkse vakanties van 12 gemeenteleden die daartoe zelf niet in staat zijn in het Nieuw Hyde Park te Doorn
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping door speciale aandacht te vragen voor bijzondere collecten binnen onze gemeente of er buiten of het snel reageren op een ramp via Kerk in Aktie
 • Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
 • En binnen de vergaderingen van de wijkraden de vinger aan de pols te houden voor wat betreft de verborgen armoede in onze gemeente
 • Het informeren van onze gemeente door middel van de Kwartaalbrief Diaconie
 • Organisatie van de kerkradio

Ondersteuning door de diaconie

De diaconie ondersteunt de volgende organisaties en initiatieven

 • Stichting Voedselbank Katwijk - De diaconie ondersteunt de voedselbank op verschillende manieren, zoals inzamelen van levensmiddelen, vergoeden van de zuivelproducten, het uitdelen van de vakantietasjes aan kinderen van 6 tot 12 jaar.
 • Stichting Werkgroep De Ruyter. Transporten Oost-Europa hulpgoederen
 • IWAK (= Interkerkelijk Werkgroep Asielzoekers Katwijk)
 • Stichting Oekroe. Kinderkampen in Oekraïne
 • Handen Wapperen - Herstellen gemeenschapshuizen in Oekraïne
 • Stichting De Brug - Verslavingszorg
 • Stichting Give a Child a Family. (plaatsing van wezen en verwaarloosde kinderen binnen een deskundig gezin in Zuid-Afrika)
 • World Servants Rijnsburg bij hun twee-jaarlijkse projecten
 • Individuele acties van gemeenteleden waarbij het bieden van hulp en ondersteuning aan kansloze groepen het doel is, zoals vluchtelingen op Lesbos in Griekenland
 • Kerstzangmorgen en mantelzorgbijeenkomst in samenwerking met de ouderenpastors

Contacten van de diaconie

Verder onderhoudt de diaconie contact met:

Tenslotte

Voor gemeenteleden die niet meer in staat zijn het Heilig Avondmaal te vieren in de kerkgebouwen bestaat de mogelijkheid dit samen met een ambtsdrager thuis mee te vieren. U kunt dit kenbaar maken bij de scriba van de wijkraad van uw wijk.

U kunt het werk van de diaconie ondersteunen door geld over te maken op bankrekeningnummer IBAN NL29 RABO 0356 820 629 met vermelding van het doel waarvoor u doneert.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 2021-1
aantal keren gedownload: 24

Nieuwsbrief 2020-5
aantal keren gedownload: 73

Nieuwsbrief 2020-4
aantal keren gedownload: 45

Nieuwsbrief 2020-3
aantal keren gedownload: 92

Nieuwsbrief 2020-2
aantal keren gedownload: 88

Nieuwsbrief 2020-1
aantal keren gedownload: 172

Nieuwsbrief 2019-3
aantal keren gedownload: 195

Nieuwsbrief 2019-2
aantal keren gedownload: 215

Nieuwsbrief 2019-1
aantal keren gedownload: 294

Contact info

Voorzitter: Rob van Bemmel, 06 42 30 00 70, email: vz-diaconie@pknrijnsburg.nl
Secretaris: Harry Didden, (071) 402 85 59, email: secr-diaconie@pknrijnsburg.nl