Herziene Plaatselijke Regeling

Tijdens de gemeentevergadering op 10 januari 2023 zal behalve het zegenen van levensverbintenissen ook de herziene Plaatselijke Regeling van onze gemeente worden besproken. Een Plaatselijke Regeling bevat zaken die binnen de kaders van de kerkorde van de PKN zelf geregeld worden door de gemeenten, zoals erediensten, opzet van de kerkenraad en verkiezingen. De Plaatselijke Regeling wordt vastgesteld door de Grote Kerkenraad.

De oorspronkelijke versie is in gebruik met ingang van de fusiedatum, deze vindt u hier. Het werd tijd om onze Plaatselijke Regeling te actualiseren, mede omdat er een nieuw Beleidsplan is. In §0 van de herziene Plaatselijke Regeling vindt u een volledig overzicht van redenen om de Plaatselijke Regeling te herzien.

U wordt in de gelegenheid gesteld uw mening over de herziene Plaatselijke Regeling te geven en vragen te stellen. De herziene Plaatselijke Regeling vindt u hier. Met de rood gemarkeerde teksten moet de Grote Kerkenraad nog instemmen of een keuze maken. De herziene Plaatselijke Regeling is ook beschikbaar op het kerkelijk bureau. Vragen en reacties kunt u kwijt door een email te sturen naar beleidsouderling@pknrijnsburg.nl.

Geplaatst in archief.