Herziene Plaatselijke Regeling vastgesteld

Op dinsdagavond 10 januari 2023 is in De Voorhof tijdens de gemeentevergadering een toelichting gegeven op de herziening van de Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente Rijnsburg. Er zijn diverse vragen beantwoord en meningen werden gedeeld. Op 11 januari 2023 heeft de Grote Kerkenraad, na een uitvoerige bespreking en nadat besloten is tot het zegenen van andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw, de Plaatselijke Regeling vastgesteld. De scriba Jonneke Steenvoorden en de preses Jeroen Ravensbergen hebben het document ondertekend.

De vastgestelde Plaatselijke Regeling is hier te vinden en de toelichting is hier te vinden.

Geplaatst in archief.