Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag 21 mei

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerk TV. I.v.m. met de maatregelen die noodzakelijk zijn m.b.t. het Coronavirus is de kerk alleen toegankelijk voor medewerkenden aan de dienst.

klik hier om de dienst thuis of bij familie te volgen

download de uitgebreide liturgie
aantal keren gedownload: 11

Voorganger: ds. P.J. van der Ende
Organist: dhr. F. Borsboom

Orgelspel – mededelingen

Aansteken kaars

Zingen: Psalm 47 verzen 2 en 3

Groet en bemoediging

Gebed, beantwoord met Uitbreidingsbundel 1

Kindermoment

1e lezing: Johannes 16: 5-16
2e lezing: Efeziërs 1: 15-23

Zingen: Gezang 229 verzen 1 t/m 4

Verkondiging

Zingen: Uitbreidingsbundel 83

Dankgebed en voorbeden en stil gebed, 'Onze Vader'

Aandacht voor collecte

Slotlied: Gezang 228

Heenzending en zegen