Groetenactie Amnesty International

Mensenrechten zijn en blijven actueel. We zien nog altijd dat op veel plaatsen ter wereld mensenrechten worden geschonden. De Rijnsburgse Amnesty groep geeft al jaren de gelegenheid om de slachtoffers van die schendingen een blijk van steun te geven in de vorm van een kaartje. Daarom zijn ook dit jaar op zondag 10 december bij de diensten in de Immanuëlkerk en in De Voorhof weer leden van Amnesty International aanwezig met ansichtkaarten en adressen. Er kunnen veel redenen zijn om een groet te sturen, vaak gaat het om mensen die opkwamen voor hun eigen rechten of die van anderen.

Wij noemen als voorbeeld: Jurist Virginia Laparra uit Guatemala, die op 16 december 2022 werd veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor ‘machtsmisbruik’, alleen omdat zij zich bezighoudt met het tegengaan van corruptiezaken. Ze zat 5 maanden lang, 23 uur per dag, opgesloten in een kleine cel zonder ramen. Laparra werkt als openbaar aanklager voor een kantoor dat in 2008 werd opgericht om de grootschalige corruptie in Guatemala tegen te gaan. Het proces tegen Laparra zat vol onregelmatigheden en zonder enig bewijs. Ze is hoogstwaarschijnlijk alleen aangeklaagd om haar de mond te snoeren. Een kaartje met uw persoonlijke groet kan weer wat moed geven in een moeilijke periode.

Meer informatie
Kaarten en adressen zijn gratis, een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. Naast de collectebus kunt u ook gebruikmaken van een QR-code.

Geplaatst in archief.