Groetenactie Amnesty International zondag 9 december

Maandag 10 december is het de Dag van de Rechten van de Mens. Binnen het gereformeerde deel van onze gemeente was het al jaren de gewoonte om rond die datum ansichtkaarten met groeten te sturen naar gewetensgevangenen, mensenrechtenactivisten en slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Die goede gewoonte gaat in onze nieuwe gemeente door. Op zondag 9 december zijn bij de diensten in de Immanuelkerk en voor het eerst nu ook in de Voorhof leden van Amnesty International aanwezig met ansichtkaarten en adressen.

Er kunnen veel redenen zijn om een groet te sturen, maar vaak gaat het om mensen die opkwamen voor hun eigen rechten of die van anderen. Wij noemen als voorbeeld: de Egyptische fotojournalist Mahmoud Abou Zeid, ook bekend als Shawkan. Hij werd opgepakt toen hij fotografeerde hoe op 14 augustus 2013 de veiligheidstroepen hardhandig een demonstratie neersloegen. Hij was er die dag getuige van hoe de politie massaal demonstranten doodde. Hij werd opgepakt en beschuldigd van ‘moord’ en ‘lidmaatschap van een criminele bende’. Zijn proces startte pas in april 2016. Hij kreeg begin maart 2018 te horen dat hij de doodstraf kan krijgen.

Meer informatie
Een kaartje met uw persoonlijke groet kan weer wat moed geven in een moeilijke periode. We hebben ook dit jaar weer in eigen beheer gemaakte kaarten, met ook afbeeldingen uit de omgeving. U stuurt dus een originele groet. Kaarten en adressen zijn gratis, een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. Mogen we ook dit jaar weer op uw medewerking rekenen?

Geplaatst in archief.