Groetenactie Amnesty International zondag 11 december

Zaterdag 10 december is het de Dag van de Rechten van de Mens. Het was de gewoonte in onze gemeente om rond die datum ansichtkaarten met groeten te sturen naar gewetensgevangenen, mensenrechtenactivisten en slachtoffers van mensenrechtenschendingen. De afgelopen twee jaar kon dat niet doorgaan, maar dit jaar kan het gelukkig weer. Op zondag 11 december zijn bij de diensten in de Immanuëlkerk en in De Voorhof leden van Amnesty International aanwezig met ansichtkaarten en adressen. Er kunnen veel redenen zijn om een groet te sturen, maar vaak gaat het om mensen die opkwamen voor hun eigen rechten of die van anderen.

Wij noemen als voorbeeld: mensenrechtenactivist Marfa Rabkova uit Belarus. Ze werd gearresteerd op 17 september 2020 en wordt onder meer aangeklaagd voor ‘het voorbereiden van rellen’. Dat is een valse aanklacht. Ze is opgepakt vanwege haar werk voor Viasna, een bekende mensenrechtenorganisatie in Belarus. Ze kan 3 jaar gevangenisstraf krijgen. In Belarus worden de mensrechten op grote schaal geschonden. Tientallen bekende oppositieleiders en activisten zoals Marfa Rabkova zitten vast, op basis van valse beschuldigingen. Een kaartje met uw persoonlijke groet kan weer wat moed geven in een moeilijke periode. We hebben ook dit jaar weer in eigen beheer gemaakte kaarten, met ook afbeeldingen uit de omgeving. U stuurt dus een originele groet. Kaarten en adressen zijn gratis, een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. Mogen we ook dit jaar weer op uw medewerking rekenen?

Geplaatst in archief.