Groentje: online shoppen

Online shoppen was nog nooit zo gemakkelijk. Net als in de fysieke winkel ga je met een armvol kleding of verschillende schoenen je eigen paskamer in, tot je gevonden hebt wat je aanstaat. En de rest stuur je terug. Vaak ook nog kosteloos. Inmiddels wordt steeds meer duidelijk dat dit beslist niet kosteloos is! Het gaat vooral ten koste van de aarde, de natuur. Bij grote webshops wordt 30 tot 40% van de aankopen retour gestuurd. Bij Wehkamp en Zalando zelfs tot 50%. Al die kleding moet worden gecontroleerd, in orde worden gemaakt, opnieuw gevouwen en verpakt, en in de administratie worden verwerkt. Dat kost geld, vaak te veel geld en daarom wordt er met veel geretourneerde spullen niks gedaan. In de opslag. En veelal: later vernietigd. De verkopers weten ook niet wat ze er anders mee aan moeten.

Iemand had een telefoonhoesje besteld die achteraf niet beviel. Ze vulde een formulier in om het te retourneren en geld terug gestort te krijgen. Het geld kreeg ze terug, het hoesje hoefde niet terug gestuurd: dat zou het bedrijf teveel kosten… Alle transport kost de bedrijven veel geld, maar het is bovendien geheel niet duurzaam. Het kost extra CO2 uitstoot en onnodige verspilling van verpakkingen en grondstoffen. Dus, is het nodig dat je online koopt? Zorg er dan voor dat je goed weet wat je wilt, bestel niet extra. Wees alert. Elke extra verbruik put de aarde verder uit.

Geplaatst in archief.