Groentje: zwemmen

Zwemmen in het Oegstgeesterkanaal, of in welke andere watergang ook, is, behalve dat het brugspringen verboden is, ook om gezondheidsredenen af te raden. In 2027 moet de Europese norm voor de gezondheid van oppervlaktewater gehaald zijn, en dat lukt, volgens minister Harbers. Maar dat is 12 jaar nadat het eigenlijk al had gemoeten. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) twijfelt ernstig of dat in 2027 wel lukt. De situatie is veel ernstiger dan de regering denkt. Men waarschuwt voor een stikstofachtige crisis, zoals de wooncrisis, klimaatcrisis en noem nog maar een paar crises op. Het wordt voor drinkwaterleveranciers steeds moeilijker om water veilig drinkbaar te maken en er dreigen zelfs tekorten; de ene crisis (klimaat) veroorzaakt een andere crisis (droogte). In een waterland! Het water lijkt op het eerste gezicht helder, maar veel microscopisch kleine vervuiling kan je niet zien. Te veel mest- en chemische stoffen zijn steeds moeilijker uit het water te halen. Decennialang konden vervuilers (ondanks de waarschuwingen van toen) hun gang gaan en zie dat nu maar eens om te buigen. De (financiële) belangen zijn te groot en er wordt daarom flink gelobbyd om regelgeving te verzachten. Maar iemand zal het toch moeten oplossen. (Trouw, 12 mei 2023).

Geplaatst in archief.