Groentje: weggegooid voedsel

Meten = weten. Cijfers zijn belangrijk. Maar cijfers doen het je soms duizelen. Zoals de kilo’s weggegooid voedsel. 153.000.000.000 kilo wordt er in Europa verspild. De Europese landen hebben, in navolging van de VN, afgesproken dit in 2030 gehalveerd (-50%) te hebben. Dan zou er nog ‘maar’ 76.500.000.000 kilo weggegooid worden. Maar of ze die afspraak na kunnen komen is de vraag. Er wordt steeds drukker gelobbyd om die 50% naar beneden bij te stellen. Want de producenten (= boeren) willen buiten beschouwing gelaten worden. Die moeten ook veel weggooien, omdat het niet verkoopbaar is (overproductie of niet mooi genoeg). Er wordt nu in Europa méér weggegooid dan er door Europa aan voedsel geïmporteerd wordt (138.000.000.000 kilo) Het kost ons 143.000.000.000 Euro en het veroorzaakt minstens 6 % van de Europese CO2-uitstoot. (Trouw, 8 oktober 2022)

Geplaatst in archief.