Groentje: voorjaar

Voor de natuur is het voorjaar een moeilijke periode; bloemen moeten in bloei komen om stuifmeel te verspreiden en nectar te produceren. Insecten hebben zon en bloemen nodig om het stuifmeel te verspreiden en nectar als voedsel zodat ze eitjes kunnen afzetten. Vogels hebben juist in het voorjaar insecten nodig om hun jongen te voeren. Mensen hebben bloemen én vogels en ook insecten nodig om van de natuur te genieten.

Die natuur moet dan wel bereikbaar zijn en blijven. Als één schakel in deze keten het moeilijk krijgt of wegvalt (en dat is nu niet meer ondenkbaar) hebben we een probleem. Meer aandacht voor de natuur is van levensbelang. Het is géén elitaire hobby; het is noodzakelijk.

Geplaatst in groentje.