Groentje: voedselzekerheid

Door de Poetinoorlog is de aandacht ook op onze voedselzekerheid gericht. Door lobbyisten van gewasbeschermingsproducenten (alleen het gewas wordt beschermd; de gezondheid van natuur en consument speelt geen rol) worden de dreigende tekorten aangegrepen om het plan van de Europese Commissie te vertragen om voor 2030 het pesticidegebruik verminderd te hebben. Ja natuurlijk! Daar gaat hun verdienmodel. Overigens komt het graan voor ons brood uit andere landen, zoals Frankrijk. 65% van het geteelde graan is trouwens voor veevoer. Door die omweg (vlees via graan) gebruiken we veel meer graan dan nodig is om van te leven. Door minder vlees te eten besparen we een deel van dat graan voor onze eigen mensenmonden. En de monden van mensen in arme landen. Leef duurzaam; ook voor de medemens! We houden immers van hen evenveel als van onszelf?

Geplaatst in archief.