Groentje: vermijd het gebruik van plastic!

Rond Pasen waren we in Frankrijk wegens een familiebijeenkomst. Erna nog enige dagen in de omgeving rondgekeken, o.a. aan de Atlantische kust. Een wandeling erlangs leverde een bont schouwspel: allemaal kleurige stukjes plastic in het zand, niet hier en daar, maar overal! Onmogelijk om dat allemaal op te ruimen. Ja, we weten het, en er wordt wat aan gedaan, maar het zal nog tientallen jaren duren eer we van de plasticvervuiling af zijn. En het is natuurlijk ook een fantastisch handig gebruiksartikel. Verslaving was onvermijdelijk! Maar nu niet meer, want we weten beter. Links en rechts zijn er initiatieven gaande om het verbruik terug te dringen, te recyclen en alternatieven te promoten. De supermarkten ontmoedigen het gebruik van plastic tasjes en zakjes. En u moet ook wat doen! 1. Vermijd het gebruik van plastic! 2. Vermijd het gebruik van plastic! en 3. VERMIJD het gebruik van plastic!

Geplaatst in archief.