Groentje: vergezocht?

Ds. Lydia Veerman hield onlangs een catechismuspreek over Zondag 40: Wat eist God in het 6e gebod? U zult niet doden. Is het genoeg als je daadwerkelijk niemand doodt? (Vraag 107.) Antw.: “Nee, je moet je naaste liefhebben als jezelf, en goed voor hem zijn en zorgen dat hem niets kwaads overkomt.” Dus als je iemand in nood niet helpt, overtreed je dit gebod. Dat houdt in, dat je ook door je koopgedrag moet voorkomen dat mensen in gevaar komen. Als je zuivel of vlees van met Braziliaanse soja gevoerd vee koopt, zou je oorspronkelijke bewoners van het tropisch Amazonewoud en de Cerrado-steppen in gevaar kunnen brengen. Zij worden nog steeds uit hun woongebied verdreven om er teelgronden voor soja van te kunnen maken. Dit gebeurt door criminele organisaties, die zich aan geen enkele Braziliaanse wet storen. Maar het spul komt wel ongehinderd in Nederland. We moeten goed nadenken over wat wij kunnen doen om de Braziliaanse inlanders te behoeden voor verjaging en soms ook moord. Hoe? Door bijvoorbeeld biologische vlees- en zuivelproducten te kopen. Dat is voor u duurder, maar voor uw wereld beter.

Geplaatst in archief.