Groentje: Verantwoordelijkheid

Onder deze kop vindt u vaak een tip of een aansporing om duurzaam/duurzamer te leven. Misschien vindt u het interessant, misschien vindt u het gezeur, misschien wilt u er wel wat mee, maar vindt u het lastig. En misschien vraagt u zich af of wij de milieuproblemen wel kunnen oplossen.

We zijn vaak geneigd om te kijken naar het effect van onze keuzes: hoeveel gewicht legt het in de schaal. Dat is een begrijpelijke afweging. Maar van ons – en dan bedoel ik ‘christenen’ – wordt een andere afweging gevraagd, namelijk wat is de bron van onze keuzes. God riep in Genesis 3 Adam tot verantwoordelijkheid: Adam, waar ben je? En in Genesis 4 werd Kaïn geroepen: waar is je broeder? En door heel de bijbel heen worden wij, Gods mensen, geroepen tot verantwoordelijkheid: waar ben je? Het antwoord daarop mag dan ook zichtbaar zijn in hoe wij met Gods schepping omgaan (milieu) en met onze medemensen (fairtrade). Als Commissie Duurzaam wensen wij u daarin veel creativiteit en daadkracht en de ervaring dat God uw keuzes, uw antwoord op zijn roepstem, zal zegenen! Gezegende Feestdagen en een heilzaam 2020 gewenst!

Geplaatst in archief.