Groentje: Tiny Forest

In de uitgave ‘Duurzaam’ van gemeente Katwijk (oktober 2021) vindt u een overzicht van initiatieven die ons beschermen tegen de achteruitgang van onze leefomgeving en die van ons nageslacht. Initiatieven van de gemeente en van bedrijven. De meeste bedrijven richten zich op het verlagen van energiegebruik, door isolatie, nieuwe warmtetechnieken en ook nieuwe, energiebesparende bouwtechnieken. Mooie initiatieven, die de (toekomstige) burger moed geven: het gaat de goede kant op. Inwoners van ons dorp nemen ook initiatieven, maar op een ander gebied: de groene omgeving. Deze worden niet altijd door andere burgers gewaardeerd. Maar als het niet gaat zoals men wil, zijn er toch weer anderen, die het ‘erbij neergegooide bijltje weer oppakken’ en zie: Het Tiny Forest in het Westerpark krijgt toch een vervolg! Deze en andere groen-initiatieven worden soms bekritiseerd, omdat ‘het er niet uitziet’. (Dat zei een buurtbewoner ook over onze tuin). Maar dat komt omdat veel mensen helemaal lijken te vergeten wat natuur is. Ze vinden de natuur bedreigend! Bang voor onkruid en enge beestjes. En natuur ziet er niet netjes uit! Dus de Round Up-spuit wordt nog steeds gehanteerd, hoewel in Amerika al processen tegen de producent gewonnen zijn door mensen die er ziek van werden. Geef natuur de ruimte, zoals op boomspiegels (de open plek rond bomen in de Brouwerstraat). Dat begint klein, zoals de stokrozen in de Koestraat. En waar komt het volgende Tiny Forest? Of voedselbosje?

Geplaatst in archief.