Groentje: stikstof

Wat kunt u, als consument, doen om de uitstoot van stikstofverbindingen (bijv. ammoniak) te helpen verminderen? Ammoniak komt vrij als de koeienpoep zich in de stal vermengt met haar urine. Zoals het er nu uitziet, zal het nog wel een poosje duren voordat er overeenstemming is bij regering en producenten(boeren) voor er een vermindering van uitstoot in werking treedt. Eén van de producten, die de zuivelboeren maken is kaas. Een negatief aspect bij de kaasbereiding is het watergebruik. Maar ook de CO2-uitstoot is bij sommige kaassoorten hoog, omdat er veel melk voor gebruikt wordt. Dat geldt vooral voor harde kazen; zachte kazen, en ook yoghurt, belasten het milieu minder omdat er minder melk voor gebruikt wordt. Maar dan nog kunt u beter alternatieven voor met melk geproduceerde kaas kiezen. Kijk eens op internet en zoek naar ‘alternatieven voor kaas’. Bron: Leids Dagblad.

Geplaatst in archief.