Groentje: reikhalzend verlangen

Romeinen 8 is een veelgelezen Schriftgedeelte in deze tijd. Ik werd getroffen door vers 19-23: met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God… Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en in barensnood verkeert tot nu toe… Juist nu klinkt de oproep om onze God lief te hebben met heel ons hart, ziel en verstand en onze naaste als onszelf. Dat wordt heel concreet, niet alleen in het navolgen van de richtlijnen in het belang van anderen, maar ook als het corona virus vluchtelingen kampen treft of landen met een zwakke economie en gezondheidszorg.

Geplaatst in archief.