Groentje: regering

Die regering met die nieuwe bestuurscultuur reserveert miljarden om het klimaat te redden (temperatuurstijging onder de anderhalve graad Celsius te houden), de stikstofverbindingen-uitstoot met de helft terug te brengen, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren, de verdroging te stoppen en de energievoorziening te verduurzamen. We komen in Europa wat dit betreft steeds verder onderaan de lijstjes te bungelen. Moet dit ons (en de volgende generaties, die nog niet mogen stemmen) hoop geven? Vrolijk stemmen?

Mijn zus vindt mij een zwartkijker. Kijk nou eens naar de positieve dingen! Ja, die zijn er echt wel, maar dat zijn druppels op een nog steeds gloeiende plaat. Hopen dan maar dat het nog niet te laat is.

Geplaatst in archief.