Groentje: redding

In het boek ‘Saying Yes To Life’ volgt de schrijfster Ruth Valerio de dagen van de schepping op de voet. Gods scheppingskracht en creativiteit wordt daarin nauw betrokken op Gods reddingswerk in Christus. De aandacht voor de schepping moet wel leiden tot aandacht voor de redding die de wereld nodig heeft. En sprekend over ‘redding’ kunnen we er niet omheen dat het bloed van Christus vergoten is om ‘alles met Hem te verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel’ (Kol. 1: 20). De Schepper is dezelfde als de Redder, en in beiden heeft God zijn hele schepping op het oog. Wie Hem daarvoor wil danken, aanbidt Hem in geest en in waarheid (Joh. 4: 23), oftewel met je innerlijke leven en met je daden.

Geplaatst in archief.