Groentje: potgrond

In de tuin blijf je bezig. Potgrond (of compost) is ook een aandachtspunt. De meeste potgrond bevat turf, afgegraven veengrond. Deze komt hoofdzakelijk uit natuurgebieden in het oosten van Europa, bijvoorbeeld de Baltische staten. Het is een opeenstapeling van in tientallen eeuwen afgestorven plantenresten. Bij het afgraven ontstaat een kale vlakte, die duizenden jaren nodig heeft om te herstellen. Bovendien komt er veel CO2 bij vrij. In de veengebieden leven diersoorten die nergens anders voorkomen en dus verjaagd worden of uitsterven. Turfwinning is een ramp voor het ecosysteem ter plekke. Eénmaal hier wordt aan de potgrond kunstmest toegevoegd. Er is veel energie nodig (gas) om kunstmest te maken. Mest is niet altijd nodig. Planten worden er ‘lui’ en slap van, en vatbaar voor ziekten. Kunstmest bevat schadelijke stoffen (cadmium, arseen en radium) Organische mest zou beter zijn. Alternatieven voor turfhoudende potgrond zijn: Potgrond van 100% gecomposteerde kokosvezels (dus zonder turf en kunstmest, maar kijk op de ingrediëntenlijst). Ook potgrond met het RHP- of MPS-keurmerk is oké. Elk jaar geeft de gemeente zakken compost weg. Die is gemaakt van ingezameld groenafval en lokaal gefabriceerd. Let op de berichten van de gemeente, wanneer je ze weer (gratis, maar beperkt) mag afhalen!

Geplaatst in archief.