Groentje: nieuwe auto

Andere auto nodig? Denk na, voor je besluit. Een benzine- of dieselauto, een kleine, lichte, bevat weinig materialen en metalen. Een elektrische auto is zwaar, bevat veel materialen en zware batterijen met zeldzame metalen, die onder slechte omstandigheden, vaak door dwang, en ook vaak door kinderen, in gevaarlijke mijnen gedolven worden. Ja, we moeten CO2-neutraal gaan leven, maar denk ook eens aan de medemensen die voor ons comfort bezig zijn.

Geplaatst in archief.