Groentje: milieucrisis (5)

In de bijbel was er nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel Bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 5: Verzoening (Kol. 1: 19-20). Omdat in Gods verzoenend handelen alle dingen een plaats hebben, en de hele schepping verlost zal worden, kunnen wij elkaar oproepen om de schepping zoveel mogelijk te bewaren, te beschermen tegen misbruik en overheersing van de mens.

Geplaatst in archief.