Groentje: milieucrisis (4)

Een vervolg op de bijbelse motieven: In de bijbel was nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 4: Bevrijding (Exodus 12). De mens moet eerst zelf verlost worden van zijn overheersingsdrang ten opzichte van het milieu. Dat kan alleen in en door Jezus Christus. Door de dood heen geeft Hij nieuw leven, voor mens en natuur. In dat licht klinkt de uitnodiging om ons in te zetten voor sociale gerechtigheid en milieubehoud.

Geplaatst in archief.