Groentje: Malawi

In Malawi leeft 80% van de inwoners op het platteland, met landbouw als belangrijkste bron van inkomsten. Niet verwonderlijk dat de klimaatverandering juist voor deze toch al arme bevolking desastreuze gevolgen heeft. De aantasting van de natuur vindt in alarmerend tempo plaats en leidt tot ontbossing, waterproblemen en een steeds minder vruchtbare bodem. Op 20 zgn. Eco-scholen verbetert Edukans het onderwijs in natuurbescherming en benutting ervan. De kinderen krijgen aandacht voor de natuur en dat straalt uit naar de omgeving van de school. Zo profiteren de ouders mee van de kennis, die de kinderen opdoen en wapenen ze zich op deze manier tegen de gevolgen van klimaatverandering en het verkeerd gebruik van de bebossing rond hun dorpen. Eenmaal volwassen profiteren de toekomstige agrariërs van hun opgedane kennis om succesvol te zijn in hun werk. Bron: Edukans.

Leren de Rijnsburgse kinderen ook om te gaan met hun natuurlijke omgeving en zich te wapenen tegen de achteruitgang hiervan?

Geplaatst in archief.